Dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnoho Slovákov sa kvôli pandémii rozhodlo za relaxom vycestovať radšej vlastným autom. Prinášame preto jednoduchý manuál, ako postupovať, ak sa vám cestou na dovolenku stane dopravná nehoda.

Vplyvom pandémie a s tým spojenými obavami sa mnohí Slováci rozhodli stráviť letnú dovolenku doma na Slovensku alebo v okolitých krajinách, kam je jednoduché dostať sa vlastným autom. S vyšším počtom dovolenkárov cestujúcich vlastnou dopravou sa automaticky spája aj vyššia nehodovosť.

„V minulom roku sme z havarijného poistenia zaznamenali škody spôsobené v zahraničí v celkovej hodnote viac ako 2, 3 milióna eur, v tomto roku je to zatiaľ viac ako 1,8 milióna eur. V rámci PZP predstavovali škody spôsobené v zahraničí celkovo približne 5,5 milióna eur, v tomto roku to je už viac ako 3,5 milióna eur,“ hovorí Juraj Páleš,riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že medzi krajiny, kde dochádza najčastejšie k dopravným kolíziám Slovákov, patrí Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko či Veľká Británia. Z dovolenkových destinácií to je najmä Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko, Slovinsko, ale aj Rumunsko a Turecko.

Ako postupovať v prípade nehody?

  • Skontrolujte stav spolujazdcov a zabezpečte vozidlo

Ak sa cestou na dovolenku stanete v zahraničí účastníkom dopravnej nehody, ako prvé skontrolujte zdravotný stav vašich spolujazdcov a rovnako tak aj pasažierov vozidla, s ktorým došlo ku kolízii. V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a privolajte záchranku. Zároveň umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody výstražný trojuholník.

  • Privolajte políciu

V prípade nehody v zahraničí odporúčame vždy privolať políciu, a to aj vtedy, ak to právny poriadok danej krajiny nevyžaduje. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody. Zároveň odporúčame mať od polície aj doklad, že pri nehode bola. Protokol od polície je potrebný nielen pre poisťovňu, ale aj v prípade, že chcete v ceste pokračovať ďalej s čiastočne poškodeným vozidlom, prípadne prechádzať s ním štátne hranice. Bez protokolu od polície by vás totiž nemuseli pustiť s poškodeným autom cez hranice.

  • Vyplňte Správu o nehode

Obidvaja účastníci nehody sú povinní vyplniť medzinárodné tlačivo „Správa o nehode“ktoré má rovnakú formu vo všetkých krajinách EÚ. Správa o nehode obsahuje všetky údaje potrebné na nahlásenie škody v poisťovni. Toto tlačivo naša poisťovňa odovzdáva ku každej uzavretej poistnej zmluve PZP, prípadne si je ho možné stiahnuť aj na našej webstránke. Klient by mal toto tlačivo mať vždy so sebou v aute.

Klientovi odporúčame, aby trval na tom, aby pri nehode aj druhá strana poskytla čo najviac údajov o sebe pre čo najjednoduchšiu identifikáciu, ale aj pre prípad, že by druhá strana neskôr popierala vznik či priebeh nehody. Najdôležitejšie údaje sú názov poisťovne a číslo poistky.

  • Označte vinníka a poškodeného

Pokiaľ sa klient s druhým účastníkom dohodne na zavinení, je tiež veľmi vhodné označiť jednotlivých účastníkov ako „vinník“ a „poškodený“.

  • Ak nerozumiete, nič nepodpisujte

Za žiadnych okolností nepodpisujte žiadne tlačivá, ktoré ste si neprečítali alebo nerozumiete jazyku, v ktorom sú napísané. Klientov upozorňujeme tiež na to, aby nikdy nepodpisovali záznam o nehode, pokiaľ ich časť vyplnil druhý účastník a nerozumejú, aké údaje za nich uviedol. To isté platí aj o policajnej správe. Ak niečomu v policajnom protokole nerozumiete, tak uveďte v slovenskom jazyku svoj opis nehody a až potom protokol podpíšte,resp. uveďte poznámku, že nerozumiete obsahu, ktorý podpisujete.

Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny, kontaktujte zastupiteľstvo Slovenskej republiky v tejto krajine a požiadajte o pomoc, resp. tlmočníka. Pokiaľ sa v danom štáte slovenské zastupiteľstvo nenachádza, môžete kontaktovať zastupiteľstvo ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ.

  • Všetko nafoťte

Je vhodné zhotoviť si podrobnú fotodokumentáciu z miesta nehody. Zdokumentovať si postavenie vozidiel a poškodenia na každom z nich, ale aj veci vo vozidle, ktoré sa poškodili pri dopravnej nehode.

  • Všetko si poznačte

Zároveň odporúčame poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisťovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie.

  • Kontaktujte asistenčné služby

Skontaktujte sa s asistenčnou službou poisťovne. Asistenčná služba vám pomôže s menšou opravou vozidla priamo na mieste alebo s odťahom nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu. Ak oprava vozidla bude trvať dlhšie, klientom asistenčky zabezpečia a uhradia ubytovanie, resp. im poskytnú náhradné vozidlo alebo inú dopravu, aby mohli pokračovať v ceste. Taktiež uhradia úschovu nepojazdného vozidla až na 5 dní, resp. zorganizujú jeho repatriáciu späť na Slovensko.

Základné asistenčné služby získavate automaticky a zadarmo k vášmu havarijnému poisteniu alebo poisteniu PZP. V prípade, že máte záujem o širší rozsah služieb či vyššie poistné limity, môžete si dopoistiť prémiové asistenčné služby.

  • Nahláste škodu do 30 dní

Bez ohľadu na to, či ste nehodu zavinili vy alebo niekto iný, máte povinnosť po návrate na Slovensko oznámiť škodovú udalosť poisťovni, a to do 30 dní od vzniku nehody. Poisťovni treba predložiť aj všetku dokumentáciu, policajnú správu a fotografie z miesta nehody.

PZP a havarijné poistenie pomôžu aj za hranicami

Pred cestou do zahraničia si vodiči nemusia uzatvárať dodatočné poistenie vozidla. Stačí, ak majú platné poistenie PZP a/alebo havarijné poistenie. Každé z nich však kryje niečo iné. Havarijné poistenie preplatí škody, ktoré vzniknú na vašom aute, v prípade, ak ste vinníkom nehody vy. Poistenie PZP zasa uhradí škody, ktoré ste spôsobili, na vozidle iného vodiča.

Povinné zmluvné poistenie od Generali platí pri cestách vo všetkých krajinách, v ktorých platí medzinárodná automobilová poisťovacia karta – tzv. zelená karta. Ide o európske krajiny, ale aj krajiny ako Turecko, Rusko, Izrael, Maroko a Turecko. Havarijné poistenie od Generali je zasa platné na celom geografickom území Európy a tiež v Turecku,“ uzatvára Marek Havriľák, riaditeľ Úseku poistenia motorových vozidiel poisťovne Generali.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie