CK YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne potvrdenie o zaevidovaní konkurzného konania k úpadku CK na miestnom príslušnom súde.

CK YS Group (dreamdestination.sk) informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Podľa našich informácií sa aktuálne v zahraničí nenachádza žiaden klient cestovnej kancelárie.

Európska cestovná poisťovňa poisťovala CK YS Group proti insolventnosti v rokoch 2019 a 2020. Klienti, ktorí si v tomto období zakúpili v CK zájazd, si nárok na náhradu škody môžu uplatniť v Európskej cestovnej poisťovni. Poistnú udalosť je možné nahlásiť prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne, mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Poisťovňa bude od klientov potrebovať vyplnený Škodový protokol k poistnej zmluve, zmluvu o obstaraní zájazdu, prípadne nevyužité letenky, náhradné vouchery, refundované vouchery od leteckých spoločností či účtovné doklady o všetkých platbách.

Klientom odporúčame nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr, resp. do 6 mesiacov od vyhlásenia úpadku cestovnou kanceláriou. Následne bude môcť Európska cestovná poisťovňa pristúpiť k prešetreniu a vyplateniu poistného plnenia klientom cestovnej kancelárie.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie