• Generali je zakladajúcim členom Net-Zero Insurance Alliance a zaväzuje sa, že do roku 2050 prevedie svoje poistné portfóliá na nulové čisté emisie skleníkových plynov.
  • Záväzok spoločnosti Generali je podložený jej stratégiou na ochranu podnebia, ktorá zahŕňa 8,5 9,5 miliárd EUR nových zelených a udržateľných investícií v priebehu rokov 2021 2025 a zároveň postupnú dekarbonizáciu portfólia priamych investícií, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou.

Generálny riaditeľ skupiny Generali Philippe Donnet ako veľvyslanec Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) na klimatickom summite G20 v Benátkach dnes predstavil záväzok poisťovacieho odvetvia urýchliť prechod na globálnu ekonomiku čistých nulových emisií.

Osem popredných svetových poisťovateľov a zaisťovateľov – AXA (predseda NZIA), Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re a Zurich Insurance Group – sa historicky zaviazali, že sa zaslúžia o úrychlenie prechodu na globálnu ekonomiku čistých nulových emisií.

Spoločnosti, ktoré založili NZIA, riadiace sa zásadami trvalo udržateľného poistenia UNEP Finance Initiative, sa zaviazali znížiť do roku 2050 čisté emisie zo svojich portfólií v súlade s globálnym nárastom teploty o 1,5 ° C nad predindustriálnu úroveň. Každý člen si každých päť rokov individuálne stanoví strednodobé vedecky podložené ciele a každoročne nezávisle a verejne podá správy o svojom pokroku, aby tak prispel k dosiahnutiu cieľov Parížskej klimatickej dohody.

Táto iniciatíva je pripravená pripojiť sa ku kampani OSN Race to Zero a stať sa oficiálnou súčasťou Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ktorá združuje popredné iniciatívy týkajúce sa dosiahnutia čistých nulových emisií v celom finančnom odvetví.

CEO Skupiny Generali, Philippe Donnet, v tejto súvislosti uviedol: „Generali chce aktívne podporovať spravodlivý a inkluzívny prechod na ekonomiku s nulovými čistými emisiami. Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) pod záštitou OSN nám umožňuje spojiť sily s inštitúciami a kolegami z nášho sektoru, ktorí zdieľajú tento spoločný cieľ, a dosiahnuť tak významnejší a dlhodobejší vplyv. Zjednotení sme totiž silnejší. Som hrdý na to, že môžem túto iniciatívu predstaviť v mene celej Aliancie v meste Benátky pred lídrami najdôležitejších ekonomík sveta. Generali má s Benátkami historické väzby a tento rok pri príležitosti osláv 190. výročia svojho vzniku znovuotvoríme historickú Procuratie Vecchie na námestí svätého Marka, ktorá sa stane domovom siete Human Safety Network. Sme hrdí na to, že podporujeme mesto, región Benátsko a jeho obyvateľov v našej spoločnej ambícii urobiť z Benátok hlavné mesto udržateľnosti.“

GENERALI GROUP Generali je jednou z popredných poskytovateľov poistenia a asset managementu. Bola založená v roku 1831 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta. V roku 2019 dosiahla príjem z poistného viac ako 69,7 mld. eur. So 72 000 zamestnancami po celom svete a 61 miliónmi klientov patrí Skupine Generali vedúca pozícia na trhoch v Európe a čoraz dôležitejšie postavenie na trhoch v Ázii a Latinskej Ameriky. Ambíciou Skupiny Generali je stať sa pre svojich klientov celoživotným partnerom ponúkajúc inovatívne a personalizované riešenia vďaka jej neprekonateľnej distribučnej sieti.  V Rakúsku, strednej a východnej Európe a Rusku pôsobí Skupina prostredníctvom regionálneho zastúpenia (Austria, CEE & Russia Regional Office so sídlom v Prahe), ktoré zastrešuje celkovo 13  krajín a patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v tomto regióne.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie