Generali sa v rámci Ocenenia Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve 2020 umiestnila v každej hodnotenej kategórii. Celkovo si odniesla 4 prvé miesta, 1 druhé a 1 tretie miesto a zároveň sa stala aj celkovým víťazom v hlavnej kategórii Neživotné poistenie.

Sprostredkovatelia poistenia ocenili kvalitu služieb, produktov a poskytovaného servisu poisťovne Generali v rámci2. ročníka ankety Ocenenie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) 2020, keď poisťovni udelili 4 prvé miesta, 1 druhé a 1 tretie miesto a zároveň Generali vyhodnotili ako najlepšiu poisťovňu na slovenskom trhu z hľadiska produktov neživotného poistenia. Toto absolútne prvenstvo získala Generali ako poisťovňa s najlepšou známkou po spočítaní priemeru všetkých známok v jednot­livých kategóriách neživotného pois­tenia.

Prvenstvo v štyroch kategóriách

Sprostredkovatelia poistenia hlasovali v 6 kategóriách, pričom poisťovňu Generali označili za najlepšiu na trhu hneď v štyroch z nich. Prvé miesta si tak Generali odniesla v kategóriách Havarijné poistenie motorových vozidiel, Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov a Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu. V kategórii Cestovné poistenie fyzických osôb získala Generali druhé miesto a v kategórii Poistenie majetku fyzických osôb obsadila tretiu priečku.

„Získané ocenenia vnímam ako uznanie kvalitne odvedenej práce celého tímu poisťovne Generali. Pre našich klientov chceme byť celoživotným partnerom, ktorý im ponúka kvalitné poistné riešenia, inovatívny servis, rýchlu likvidáciu poistných udalostí a čo je dôležité – ľudský prístup. Som rád, že našu snahu prinášať to najlepšie na poistnom trhu vnímajú aj sprostredkovatelia. Tieto ocenenia pre nás majú veľký význam aj preto, že o nich rozhodovala odborná verejnosť,“ povedal riaditeľ odboru spolupráce s neživotnými maklérmi Marek Kollárik, ktorý získané ocenenia prebral v mene poisťovne Generali.

Hlasovali len sprostredkovatelia

Hlasovanie bolo odborné a zúčastniť sa ho mohli len samostatní finanční agenti v sektore poistenia a zaistenia v termíne od 1. do 31. mája 2021. Sprostredkovatelia poistenia hodnotili v jednotlivých kategóriách základný rozsah produktu, servis a flexibilitu produktu pri osobných požiadavkách, administráciu a komunikáciu poisťovne a kvalitu likvidácie poistných udalostí.

Výsledné hodno­tenie sa skladalo z dvoch častí, pri­čom hlasovanie samostatných finančných agentov pokrývalo 60 % výslednej známky. Zvyšných 40 % hodnotenia záviselo od obchodných výsledkov jednotlivých produktov na poistnom trhu.

Ocenenia získané v ankete Ocenenie SASP 2020:

  • Celkový víťaz v neživotnom poistení
  • 1. miesto v kategórii Havarijné poistenie motorových vozidiel
  • 1. miesto v kategórii Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  • 1. miesto v kategórii Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov a podnikov
  • 1. miesto v kategórii Rizikové životné poistenie / poistenie choroby a úrazu
  • 2. miesto v kategórii Cestovné poistenie fyzických osôb
  • 3. miesto v kategórii Poistenie majetku fyzických osôb
Návrat na tlačové správy
Načítavanie