Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Slovenská poisťovňa Generali sa koncom roka 2021 organizačne prepojí s Generali Českou poisťovňou. Prepojenie ešte podlieha schváleniu príslušných orgánov dohľadu.

Slovenská poisťovňa Generali a Generali Česká poisťovňa už od minulého roka intenzívne spolupracujú a hľadajú synergie v rámci rôznych oblastí s cieľom poskytovať tie najlepšie a najinovatívnejšie služby pre svojich klientov, obchodníkov a partnerov v oboch krajinách. Vzhľadom na pozitívne výsledky doterajšej spolupráce obe poisťovne organizačne prepoja svoje aktivity s cieľom čo najlepšie využívať skúsenosti a know – how z oboch firiem.

Spájame sily, aby sme boli lepší

„Chceme využiť expertízu, kapacity a tie najlepšie skúsenosti z oboch firiem k trvalému prepojeniu tímov a k vytvoreniu novej štruktúry, ktorá bude dávať zmysel. Máme skvelú príležitosť spojiť sily, využiť veľkosť a silu Generali Českej poisťovne a jednoduchosť a inovačný drive slovenskej Generali, aby sme spolu mohli poskytovať tie najlepšie služby pre našich klientov a partnerov,“ hovorí Roman Juráš, generálny riaditeľ Generali Českej poisťovne a country manažér skupiny Generali pre Českú republiku a Slovensko.

Organizačné prepojenie podlieha aktuálne schvaľovaniu príslušných orgánov dohľadu. Po získaní súhlasu od orgánov dohľadu, budú o zmene informovaní všetci klienti na Slovensku v zákonnej lehote (30 dní). Generali na Slovensku bude pôsobiť ako pobočka Generali Českej poisťovne pod názvom Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Ešte lepšie služby a servis

Prepojenie nebude mať žiaden vplyv na existujúce zmluvy, poskytované služby a servis voči klientom, ako aj obchodným partnerom. Práve naopak, dlhodobou prioritou oboch poisťovní tak na Slovensku ako aj v Českej republike zostáva naďalej neustále zvyšovanie kvality produktov a služieb tak, aby mali klienti k dispozícii maximálnu podporu kedykoľvek a kdekoľvek.

„Prepojenie aktivít nám umožní zdieľať zdroje, neustále zdokonaľovať procesy a prinášať tak klientom ešte lepšie riešenia a služby v zmysle našej ambície stať sa celoživotným partnerom. Na Slovensku patrí Generali medzi najrýchlejšie rastúce a najstabilnejšie poisťovne, túto pozíciu si chceme zachovať, aby sme aj naďalej vedeli dobre čeliť neočakávaným situáciám, akou je aj súčasná pandémia,“ hovorí Juraj Jurčík, generálny riaditeľ poisťovne Generali. Country manažérom a generálnym riaditeľom pre Českú republiku a Slovensko bude Roman Juráš. Juraj Jurčík bude členom česko-slovenského predstavenstva a zároveň bude riadiť slovenskú pobočku Generali, pričom bude zodpovedať aj za obchod na Slovensku.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie