Silné dažde a povodne zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska a spôsobili rozsiahlé škody na majetku. Klientom z najviac zasiahnutej obce Rudno nad Hronom vypláca Generali poistné plnenia v zrýchlenom režime.

Poisťovni Generali bolo v súvislosti so silnými dažďami a povodňami z uplynulých dní nahlásených 85 poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku následkom povodní a záplav (36 tisíc eur) a výdatných zrážok (22 tisíc eur). Celková výška doteraz nahlásených škôdje aktuálne 115 tisíc eur.

Odškodňujeme v zrýchlenom konaní

Generali proaktívne kontaktovala všetkých klientov z najviac zasiahnutej obce Rudno nad Hronom. Všetkých u nás poistených obyvateľov obce Rudno nad Hronom sme vyhľadali a telefonicky ich kontaktovali, aby sme preverili, či na ich majetku došlo k škodám. Vzniknuté poistné udalosti sme obratom zaregistrovali a pristúpili k likvidácii v zrýchlenom konaní. Všetky poistné udalosti, kde nám klienti zdokladovali fotografie poškodení, sme uzatvorili do 48 hodín a klientom je už poukázané poistné plnenie, aby tak mohli okamžite pristúpiť k oprave škôd,” povedal Marek Molda, riaditeľ Odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali.

Povodeň a silné dažde spôsobili v obci Rudno nad Hronom celkovo 9 poistných udalostí na majetku klientov poisťovne Generali v hodnote 5 201 eur.

Najviac škôd v Banskobystrickom kraji Najviac poistných udalostí nám bolo hlásených okrem obce Rudno nad Hronom aj z obce Klátova Nová Ves v okrese Partizánske, kde nám bolo hlásených 9 poistných udalostí. Medzi najviac zasiahnuté kraje patrí Banskobystrický kraj, odkiaľ nám bolo nahlásených 36 % poistných udalostí. Ďalej nasleduje Žilinský kraj (15 %), Trenčianský (14 %) a Prešovský kraj (13 %).

„Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia povodne a záplavy v dôsledku búrok a silných dažďov, poisťovňa vypláca svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Tieto škody konkrétne kryje poistenie živelných rizík, ktoré zahŕňa aj riziká ako víchrica, krupobitie, úder blesku, ale aj spomínané povodne a záplavy,” vysvetľuje Marek Molda z poisťovne Generali.

Škody na budovách sú kryté z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón. Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze,” vysvetľuje Marek Molda.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne alebo prostredníctvom klientskej zóny, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, mailom alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie