Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac
  • Prevádzkový výsledok dosiahol hodnotu 1,6 miliardy EUR (+ 11 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, Asset Managemente a ostatným obchodom.
  • Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 19,7 miliárd EUR (+ 4,2 %) vďaka rastu v segmente životného poistenia (+5,5 %) a poistenia majetku a zodpovednosti (+1,9 %). Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení sa zvýšil na 3 miliardy EUR (+1 %)
  • Kombinovaný ukazovateľ je na úrovni 88,0 % (-1,4 percentuálneho bodu). Marža z nového biznisu životného poistenia dosiahla úroveň 4,44 % (+0,4 percentuálneho bodu) a patrila k najlepším výsledkom v tejto oblasti.
  • Čistý výsledok stúpol na 802 miliónov EUR (113 miliónov EUR 1Q2020), čo odráža aj prevádzkový výsledok. Prvý štvrťrok 2020 bol ovplyvnený významným znížením hodnoty investícií a výdavkov do Mimoriadneho medzinárodného fondu zriadeného na podporu boja proti COVID-19.

Finančný riaditeľ Skupiny Generali, Cristiano Borean, uviedol: „Skupina uzavrela prvý štvrťrok roku 2021 skvelým výkonom v súlade so svojimi cieľmi, potvrdzujúc účinnosť stratégie „Generali 2021“. Generali zostáva naďalej jedným z najsilnejších hráčov v segmente poisťovníctva s vynikajúcou kapitálovou pozíciou. Správne vyváženie biznisu v životnom poistení nám umožnilo udržať vynikajúcu ziskovosť v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb. Generali pokračuje v zverejňovaní najviac a najmenej volatilného kombinovaného ukazovateľa v rámci konkurencie a dosiahla pôsobivé výsledky v správe aktív a ďalších segmentoch. Silný rast prevádzkových výsledkov a čistý zisk ukazujú, že Skupina naďalej efektívne funguje v makroekonomickom kontexte, ktorý v dôsledku pandémie stále čelí neistote.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie