Podnikatelia čelili v minulom roku nielen pandémii, ale aj početným škodám na ich majetku, za ktoré im poisťovňa Generali vyplatila približne 2,3 milióna eur. Rekordérom bol pritom apríl, kedy sme podnikateľom na poistných udalostiach vyplatili takmer 400 tisíc eur.

Rok 2020 bol pre podnikateľov náročný nielen pre pandémiu, ale aj pre početné poistné udalosti. „V minulom roku sme klientom z poistenia podnikateľov vyplatili približne 2,3 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 17 %, hovorí Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Najčastejšie sú škody na majetku

K nárastu došlo najmä koncom roka, kedy sme mesačne vyplatili v priemere o 15 % poistných udalostí viac ako v porovnaní s mesačným priemerom roka 2020. Najčastejšie išlo o škody na majetku (36 %), nasledovali škody následkom prevádzkovej činnosti (23 %) a zodpovednostné škody taktiež s 23 %.

Z hľadiska vyplateného poistného plnenia bol v minulom roku rekordérom apríl, kedy sme podnikateľom na poistných udalostiach vyplatili takmer 400 tisíc eur.

Riziko sa zvyšuje pri uzatvorenej prevádzke

Čiastočne alebo úplne uzatvorené prevádzky následkom pandémie nie sú voči škodám imúnne, ale práve naopak. „Riziko vzniku škody na majetku sa dokonca zvyšuje práve počas obdobia, keď je prevádzka prerušená a v jej priestoroch sa nenachádza nikto, kto by mohol vzniku škody zabrániť, resp. eliminovať jej rozsah. Napríklad pri požiari rýchlym uhasením ohniska či včasným privolaním hasičov. V prípade uzatvorenej prevádzky si totiž okoloidúci všimnú požiar, až keď je už neskoro,“ vysvetľuje Tomáš Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali. Pri uzatvorenej prevádzke môže byť problémom aj niekoľkodňový únik vody z vodovodných zariadení do prevádzkových priestorov. V minulom roku bol najčastejšou príčinou v rámci škôd na majetku práve únik vody z vodovodných zariadení, ktorý spôsobil až 23 % poistných udalostí.

Najvyšší medziročný nárast vyplatených poistných udalostí v rámci poistenia majetku podnikateľov sme však zaznamenali pri rizikách atmosférické zrážky (65 %), poškodenie skiel a sklených výplní (58 %) a krádež (50 %). Vysoký medziročný nárast zaznamenal aj vandalizmus, a to až o 19 %.

Chýbajúce poistenie môže znamenať koniec podnikania

Poistiť sa proti nepredvídateľným udalostiam je tak skutočne dôležité. „Správne zvolené poistenie podnikateľa podrží v náročných chvíľach a pomôže eliminovať starosti, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov. Či už ide napríklad o povodne, alebo o vodu unikajúcu z vodovodných zariadení, ktoré môžu výrazne postihnúť práve dočasne opustenú prevádzku. Rozsiahly požiar, ktorý zničí celé miesto podnikania, alebo poškodenie kľúčových strojov, ktoré často stoja tisíce eur a bez ktorých nemôže podnikateľ pokračovať vo svojej činnosti. Tieto situácie by pre podnikateľa bez poistenia znamenali koniec jeho podnikania či dlhy,“ upozorňuje Tomáš Potúček z poisťovne Generali.

Okrem poistenia majetku podnikateľa je vhodné myslieť aj na poistenie fixných nákladov a ušlého zisku v prípade prerušenia prevádzky napríklad následkom vyčíňania živlov alebo krádeže. Dôležité je i poistenie zodpovednosti. „V prvom rade je to všeobecná zodpovednosť, pri niektorých profesiách, ako je lekár alebo stavebný inžinier, odporúčam poistiť aj profesijnú zodpovednosť a pri dopravcoch je zasa dôležité poistenie zodpovednosti za škodu pre cestných dopravcov,“vysvetľuje Potúček.

Poistenie presne na mieru každému podnikateľovi

Poisťovňa Generali teraz ponúka inovatívne poistenie ProFi Extra vytvorené na mieru každému podnikateľovi. Zo širokej ponuky poistení a pripoistení si možno jednoduchým spôsobom poskladať poistné krytie presne podľa toho, čo podnikateľ potrebuje mať v súvislosti so svojím podnikaním kryté. Všetky uzatvorené poistenia zároveň možno spravovať samostatne v rámci jednej zmluvy, vďaka čomu má klient lepší prehľad v jednotlivých krytiach. Podnikatelia si pri poistení môžu zvoliť i franšízu, čiže krytie škôd aj od vyššej sumy, ktorá by mohla ohroziť ich prevádzku, čo má vplyv na zníženie poistného a podnikateľ tak nemusí robiť kompromisy, ktoré riziko si vyberie.

Podnikateľom sa, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu, snažíme vyjsť čo najviac v ústrety, a preto im umožňujeme platiť za poistenie v mesačných splátkach, prípadne si cenu prispôsobiť tak, aby zodpovedala ich finančným možnostiam a reálnym potrebám krytia produktu.

Flexibilné poistenie podnikateľov ProFi Extra je možné uzavrieť jednoducho aj na diaľku. Viac informácií nájdete na https://www.generali.sk/pre-podnikatelov/profi-extra/

Návrat na tlačové správy
Načítavanie