Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Búrky sprevádzané silným dažďom, ktoré zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska, spôsobili škody vo výške 568 tisíc eur.

Poisťovni Generali bolo od 11. júna do dnešného dňa v súvislosti s búrkami a silnými dažďami nahlásených 157 poistných udalostí, z toho zatiaľ 14 následkom víkendových búrok. Ide najmä o škody na majetku v hodnote 527 tisíc eur, pričom najväčšie škody spôsobilo najmä krupobitie (312 tisíc eur) a povodne a záplavy (152 tisíc eur). Početné škody nám klienti nahlasujú aj následkom atmosférických zrážok, blesku či víchrice. Celková odhadovaná výška škôd je aktuálne 568 tisíc eur.

Okrem rozsiahlých poľnohospodárskych škôd, hlásia klienti poisťovne Generali početné škody aj na súkromnom majetku. Ide najmä o zaplavené pivnice, pivničné priestory, garáže a dielne, poškodené strechy a strešné krytiny domov a altánkov, poškodené terasy a skleníky, ako aj zatečené steny. Početné sú aj škody na motorových vozidlách. Počet poistných udalostí bude zrejme ešte narastať o ďalšie doteraz nenahlásené škody.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia búrky a silné dažde, poisťovňa vypláca svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Konkrétne kryje tieto škody poistenie živelných rizík (víchrica, krupobitie, povodne a záplavy). Náhradu vzniknutej škody na budovách, resp. nehnuteľnom majetku si klienti uplatnia z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení domácnosti, nábytku, spotrebičoch či oblečení im kryje poistenie domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, poisťovňa preplatí škodu z havarijného poistenia. Len čo klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, je potrebné bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť do poisťovne (telefonicky, cez online formulár na webstránke), aby sme sa mohli vzniknutou škodou okamžite zaoberať.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón.

Ak je to možné, je dôležité zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie