Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Aj napriek náročnému 1. kvartálu tohto roka dosiahla Skupina Generali rast prevádzkového výsledku o 7,6 % na úroveň 1 448 miliónov EUR. Kapitálová pozícia Skupiny zostala naďalej stabilná. Čistý zisk však ovplyvnila znížená hodnota investícií v dôsledku pandémie.

  • Prevádzkový výsledok Skupiny dosiahol 1,448 milióna EUR, a to vďaka pozitívnemu vývoju v segmente poistenia majetku a zodpovednosti, ako aj v oblasti asset managementu.
  • Technická výkonnosť v rámci poistenia majetku a zodpovednosti sa zlepšila, kombinovaný ukazovateľ dosiahol úroveň 89,5 % (-2,0 percentuálnych bodov) a marža nového biznisu v segmente životného poistenia zostala naďalej na vysokej úrovni 4,28 % (-0,35 percentuálnych bodov).
  • Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 19,2 miliárd EUR (+ 0,3 %), vďaka pozitívnemu vývoju v poistení majetku a zodpovednosti (+ 4,0 %). Segment životného poistenia dosiahol čistý prírastok prostriedkov v hodnote 3,1 mld. EUR (-25,2 %), pričom technické rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu 363,4 miliárd EUR (-1,6 %) v dôsledku aktuálnej výkonnosti finančných trhov.
  • Predbežný ukazovateľ platovej schopnosti podľa smernice Solvency II zostáva naďalej stabilný na úrovni 196 %.
  • Čistý zisk Skupiny Generali dosiahol 113 miliónov EUR (€ 744 miliónov v 1Q19), čo je však výsledkom odpisov v hodnote 655 miliónov eur z dôvodu zníženia hodnôt investícií spôsobených pandémiou nového koronavírusu, ako aj príspevku v hodnote 100 miliónov eur pre Mimoriadny medzinárodný fond, ktorý založila Skupina Generali na pomoc v boji s koronavírusom.

Cristiano Borean, finančný riaditeľ Skupiny Generali, vyhlásil:„Počas jedného z najťažších období, aké sme zaznamenali za posledné desaťročia, s núdzovou situáciou v súvislosti s COVID-19 a jej následným silným makroekonomickým a finančným dosahom, náš obchodný model zaistil kontinuitu činnosti Skupiny a umožnil nám udržať našu pozíciu celoživotného partnera pre našich zákazníkov. Je to tiež výsledok stále sa zvyšujúcej digitalizácie našich procesov a produktov, rôznorodej distribučnej siete, ktorá využíva globálnu sieť agentov, ako aj medzinárodnej diverzifikácie. Prvé tri mesiace tohto roka vykázali dobrú prevádzkovú výkonnosť a potvrdili solídnu kapitálovú pozíciu Skupiny Generali. Čistý zisk bol ovplyvnený odpismi z dôvodu súčasnej výkonnosti finančných trhov v dôsledku globálnej pandémie.“

Návrat na tlačové správy
Načítavanie