Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali vyjadruje pozostalým a zasiahnutým rodinám po nešťastí v Prešove úprimnú sústrasť. Tak ako celé Slovensko, aj nás hlboko zasiahla táto tragická udalosť. V snahe pomôcť našim klientom pri riešení tejto ťažkej životnej situácie, pristúpi poisťovňa Generali k vybaveniu individuálnych poistných udalostí, ktoré vznikli v súvislosti s prešovskou tragédiou v zrýchlenom režime.

Poisťovňa Generali je poisťovateľom personálneho poistenia majetku niekoľkých bytov nachádzajúcich sa priamo v zasiahnutom paneláku, ako aj v okolitých bytových domoch. Okrem toho má prešovský panelák, ktorý v piatok zasiahol výbuch, uzatvorené poistenie bytového domu v poisťovni Generali.

Situáciu intenzívne riešime so správcom bytového domu, ktorého sme ešte v piatok aktívne kontaktovali. Poistná udalosť, ktorá sa stala v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, je momentálne predmetom šetrenia. Aktuálne na mieste prebiehajú procesné úkony za prítomnosti správcu bytového domu a zástupcov našej poisťovne.

V piatok sme taktiež kontaktovali aj našich individuálnych klientov z domu zasiahnutého touto tragédiou, a to formou SMS správy, v ktorej sme ich ubezpečili, že sme pripravení poskytnúť im okamžitú súčinnosť.

Do dnešného dňa nám bolo v súvislosti s výbuchom v prešovskom paneláku nahlásených 9 poistných udalostí. Ide najmä o škody z poistenia personálneho majetku.

Tieto poistné udalosti budú vybavené v zrýchlenom režime tak, aby naši klienti zasiahnutí touto tragédiou, mali čím skôr k dispozícii financie plynúce z ich poistiek. Zároveň by sme chceli vyzvať klientov, ktorí nám poistnú udalosť v súvislosti s explóziou v Prešove ešte nenahlásili, aby tak urobili čo najskôr na telefónnom čísle 02/38 11 11 17 alebo prostredníctvom našej web stránky www.generali.sk

Ako postupovať pri nahlasovaní škôd:

  • Klientom odporúčame nahlásiť škody na telefónnom čísle 02/38 11 11 17. Škody je možné nahlásiť aj prostredníctvom online formulára na web stránke poisťovne Generali www.generali.sk, alebo osobne na pobočke.
  • Ak to situácia dovoľuje, poistnú udalosť, prosíme, zdokumentovať nafotením škôd napr. pomocou smartfónu. Následne je potrebné zaslať tieto fotky do poisťovne. Ak je to možné cez web stránku poisťovne Generali počas hlásenia prostredníctvom online formulára, alebo ak je už škoda nahlásená, cez záložku sledovanie poistnej udalosti a doloženie dokladov. Fotky je možné taktiež zaslať e-mailom na adresu likvidacia.sk@generali.com alebo doručiť osobne na našu pobočku.
  • Väčšina poistných udalostí bude zlikvidovaná a vyplatená v zrýchlenom režime bez obhliadky. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokladov prebehne pri škodách menšieho rozsahu šetrenie len telefonicky.
  • Pri poistných udalostiach budeme poškodeným vyplácať zálohové plnenie čo najrýchlejšie, ako to bude možné.
  • Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. V prípade väčších škôd je však s odstraňovaním následkov alebo opravou nutné počkať do obhliadky poisťovne.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, je dôležité škodu pred jej odstránením dôkladne fotograficky zdokumentovať. Odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú bol klient nútený urobiť, aby tak zabránil rozšíreniu škody.
Návrat na tlačové správy
Načítavanie