Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Počas minuloročného obdobia Dušičiek zaznamenala poisťovňa Generali nárast škodových udalostí motorových vozidiel v priemere o vyše 15 %. Pochmúrne jesenné počasie totiž prináša zvýšené riziká najmä v kombinácii s hustejšou premávkou, ako aj väčším počtom sviatočných vodičov na cestách počas dušičkového obdobia.

Poisťovňa Generali zaznamenala počas minuloročných Dušičiek zvýšený výskyt dopravných nehôd. „V tomto období nám bolo denne v priemere nahlásených až 126 poistných udalostí, pričom všeobecný denný priemer v roku 2017 predstavoval 109 poistných udalostí,“ vysvetľuje Anna Gajdárová, riaditeľka odboru poistných udalostí motorových vozidiel.

Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že v pondelok 30. októbra 2017 sa stalo až 170 škodových udalostí v rámci povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. V sledovanom období sa podstatná časť škodových udalostí nahlásených poisťovni Generali stala na diaľniciach. Zaujímavé je aj regionálne rozdelenie. „Najviac, až 32,04 %, nám nahlásených dopravných škôd sa v sledovanom období stalo v Bratislave. Za našim hlavným mestom v počte poistných udalostí nasledujú mestá Trenčín (5,68 %), Trnava (4,91 %), Prešov (4,39 %) a Nitra (4,39%),“ dodáva Anna Gajdárová z poisťovne Generali.

Zvýšený výskyt poistných udalostí môže byť zapríčinený nielen zhoršenou viditeľnosťou (hmly, dážď, menej hodín denného svetla), horším stavom vozovky (mokré cesty, popadané lístie), väčším počtom sviatočných vodičov na cestách, ale aj hustejšou premávkou z dôvodu hromadných návštev cintorínov.

Keď však budete venovať pozornosť zásadám bezpečnosti a riadiť sa týmito radami, môžete dopravným kolíziám predísť:

 • Dodržujte dopravné predpisy a neprekračujte rýchlosť. Prekročenie rýchlosti vám totiž aj tak príliš neskráti čas dojazdu. Napríklad, ak zvýšite rýchlosť z 90 km/hod na 110 km/hod, na 50 kilometroch získate asi len šesť minút.
 • Počas šoférovania sa venujte výhradne iba riadeniu motorového vozidla. V žiadnom prípade sa nepokúšajte počas jazdy písať alebo čítať esemesky, či telefonovať bez použitia handsfree zariadenia.
 • Skontrolujte si osvetlenie vozidla a odstráňte prípadné nedostatky. Zároveň používajte svetlá do hmly len v prípade hmlistého počasia. Inak takzvanými hmlovkami oslníte protiidúcich vodičov.
 • Zvýšte opatrnosť v prípade mokrej vozovky alebo štrku, piesku, či popadaného lístia na ceste, ktoré môžu dostať vaše auto do šmyku.
 • Dodržujte dostatočný odstup od auta pred vami. V prípade mokrej cesty pri rýchlosti 50 km/hod je priemerná brzdná dráha vozidla vyše 12 metrov. K tejto vzdialenosti si však treba prirátať ešte aj reakčný čas vodiča, pri ktorom je potrebných ešte ďalších 7 až 14 metrov.
 • V žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Taktiež si nesadajte za volant auta, ak sa cítite ospalý.

Niekedy sa aj napriek dodržiavaniu týchto rád kolízii nevyhneme. Prinášame vám preto niekoľko odporúčaní, ako postupovať v prípade poistnej udalosti na cestách:

 • Majte neustále vo vozidle Záznam o nehode. Účastníci dopravnej nehody sú totiž zo zákona povinní vypísať a podpísať ho. Tlačivo Záznam o nehode si môžete stiahnuť aj na webovej stránke poisťovne Generali.
 • Záznam o nehode vypíšte priamo na mieste nehody. Buďte dôsledný pri vypĺňaní všetkých kolónok. Špeciálnu pozornosť venujte: údajom o poistení (názov poisťovne, číslo poistky), zelenej karte, vodičskému preukazu vinníka aj poškodeného, označeniu miesta stretu vozidiel a okolností nehody, ako aj určeniu vinníka nehody. Dôležité je taktiež uviesť aj svedkov nehody a ich kontaktné údaje. Obzvlášť vtedy, ak sa váš názor líši od názoru ostatných účastníkov nehody.
 • Ak sú účastníkmi nehody dve vozidlá, postačí vyplniť jeden formulár. Pri troch zúčastnených vozidlách je potrebné použiť dva formuláre.
 • Ak ste poškodený, kontaktujte poisťovňu vinníka. Ak ste vinníkom, ste povinný oznámiť to v zákonnej lehote svojmu PZP poisťovateľovi. Pričom zákonná lehota pre nahlásenie poistnej udalosti je do 15 dní od jej vzniku. V prípade škody v zahraničí je zákonná lehota 30 dní.
 • Nezabudnite si miesto nehody aj fotograficky zadokumentovať. Fotodokumentácia je totiž veľmi nápomocná pri šetrení poistných udalostí a klient tak môže významne urýchliť likvidáciu škody. Stačia aj základné zábery mobilom, na ktorých je vidieť postavenie vozidiel po nehode a rozsah poškodení priamo na mieste nehody.

Povinné zmluvné poistenie by malo byť nielen zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla, ale zároveň by malo spĺňať aj určitú funkciu ochrany auta. Poisťovňa Generali ponúka rôzne varianty PZP s pripoistenými rizikami ako vhodnú alternatívu k havarijnému poisteniu. Klient si tak môže zvoliť, aký druh dodatočnej ochrany práve potrebuje. Či už je to živel a hlodavec, úraz dopravovaných osôb, stret so zverou alebo široký výber asistenčných služieb dostupných 24 hodín, 7 dní v týždni.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie