Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Ak dôjde napríklad k požiaru alebo vykradnutiu prenajatého bytu a majiteľ bytu je poistený, poisťovňa mu preplatí vzniknutú škodu. Nárok na poistné plnenie sa však vzťahuje výlučne na majetok vlastníka bytu a nájomca z poistenia prenajímateľa nemá nárok na poistné krytie svojho majetku. Poistenie tak potrebuje nielen majiteľ nehnuteľnosti, ale aj nájomník.

„Nájomcovi odporúčame uzavrieť poistenie domácnosti, ktoré kryje jeho vlastný hnuteľný majetok, ktoré si so sebou prinesie do prenajatého bytu,“ radí Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali. Poistenie domácnosti nájomcovi vynahradí škody na hnuteľných veciach spôsobené živelnými rizikami, ako je požiar, výbuch, víchrica, atmosférické zrážky, a taktiež poskytne náhradu za ukradnuté či vandalom poškodené veci. Poistenie kryje aj škody na hnuteľných veciach spôsobené povodňou a záplavou, a tiež vodou z vodovodných zariadení.

„Poistenie sa vzťahuje napríklad na počítač, mobilný telefón, obuv a oblečenie, ale aj posteľ, matrace, nábytok či mikrovlnku a chladničku. Súčasťou poistenia domácnosti sú aj maľovky, tapety, podlahy a priečky, to znamená všetky stavebné súčasti, ktoré si namontoval nájomca na vlastné náklady. Celková hodnota týchto vecí tvorí poistnú sumu, za ktorej stanovenie zodpovedá poistený nájomca,“ vysvetľuje Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Poisťovňa Generali zároveň upozorňuje aj na častý prípad podpoistenia, čiže zvolenie nižšej poistnej sumy klientom, než je skutočná hodnota poistených vecí. „Ak by si poistený nájomca zvolil nízku poistnú sumu, tá mu pri poistnej udalosti nemusí postačovať na znovuobstaranie zničených vecí,“ upozorňuje Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali. Počas bývania však nájomca zvyčajne postupne nadobúda ďalšie hnuteľné veci, napríklad si kúpi nové spotrebiče ako je práčka alebo rýchlovarná kanvica. „V takom prípade odporúčame navýšenie poistnej sumy o hodnotu nových vecí v prenajatej domácnosti,“ radí Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

K poisteniu domácnosti poisťovňa Generali odporúča uzavrieť aj poistenie občianskej zodpovednosti kryjúce škody, ktoré spôsobí poistený tretím osobám. Toto poistenie odporúča poisťovňa aj pre nájomcov. „Je to druh zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť nájomca užívaním domácnosti v prenajatom byte susedom, napríklad ak ich vytopí pri používaní práčky či umývačky riadu. Toto poistenie rovnako kryje aj škody, ktoré spôsobí nájomca na majiteľových veciach, napríklad poškodí pri varení varnú dosku alebo znehodnotí chladničku. Taktiež poistné udalosti, pri ktorých dôjde k poškodeniu pevných súčastí bytu samotným nájomcom, sú hradené práve z tohto poistenia,“ dopĺňa Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti z občianskeho života si nájomca môže uzavrieť aj bez vedomia majiteľa bytu. Nemusí mať dokonca v prenajímanom byte ani trvalé či prechodné bydlisko. K uzavretiu poistenia domácnosti mu stačí iba občiansky preukaz a adresa nájmu. Odporúčame však priložiť aj približný zoznam hnuteľných vecí, ktoré sa v domácnosti nájomcu nachádzajú, napríklad práčka, mikrovlnná rúra, mobil, počítač a podobne. Prípadné zmeny v zozname hnuteľných vecí nájomcu odporúčame nahlásiť do poisťovne. Pri uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu z občianskeho života stačí iba občiansky preukaz nájomcu.

Generali ponúka v rámci poistenia domácnosti najširší rozsah krytých rizík, a to aj pre nájomcu – od živlu cez krádež, vandalizmus po náraz dopravného prostriedku či rozbitie skla. Klient automaticky k poisteniu zadarmo získava aj asistenčné služby, ktoré môže využiť, napríklad keď sa vymkne alebo bude potrebovať nahlásiť poistnú udalosť. „V rámci asistenčných služieb je napríklad zabezpečená a preplatená práca inštalatéra, kurenára či plynára. Rovnako poistenie pomôže aj v prípade, ak je domácnosť z dôvodu havárie dočasne neobývateľná. Kryje totiž krátkodobé náhradné ubytovanie pre klientov do 48 hodín či ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín,“ vysvetľuje Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Mať uzatvorené poistenie, aj keď bývate v nájme sa skutočne oplatí. Dôkazom toho sú aj tieto poistné udalosti, ktoré zaznamenala poisťovňa Generali:

  • Nájomníčka si chcela po náročnom dni dopriať horúci kúpeľ. Zazvonil jej však mobilný telefón. Po niekoľkých minútach telefonovania si zrazu všimla, že z kúpeľne začala po podlahe tiecť voda. Tá dokonca zatiekla aj k susedom.
  • Pravdepodobne pri odkladaní hrnca do skrinky v kuchyni nájomníčka poškodila hadicu od umývačky riadu. Pred odchodom z bytu do práce umývačku riadu pustila, netušiac, že je hadica poškodená. Umývačka riadu začala následne cez hadicu pretekať a vytopila nielen kuchyňu v prenajatom byte, ale aj susedov. Po príchode domov tak nájomníčku čakalo nepríjemné prekvapenie.
  • Nájomca sa rozhodol prekvapiť svoju partnerku a upiecť na večeru kačicu. Keď však vyťahoval upečenú kačicu z rúry popálil sa na horúcom pekáči. Ten v šoku pustil na dvierka rúry, čím ich poškodil a rovnako tak aj podlahu.

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie