Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

„Ak sa kolíska zrodenia Československa nachádzala v Paríži, bolo to v Ríme, kde táto nová entita bola právne uznaná vďaka presvedčovacej diplomatickej a politickej práci nevysokého dôstojníka, ktorý nosil francúzsku uniformu, ale ktorý sa narodil na Slovensku a ktorý Slovensku, Čechám, Morave a Sliezsku venoval roky svojho, aj keď krátkeho a intenzívneho, života,“ hovorí taliansky novinár Sergio Tazzer vo svojej knihe venovanej M. R. Štefánikovi a československým légiám.

Počas prvej svetovej vojny zohrali významnú úlohu v zahraničnom odboji Čechov a Slovákov československé légie, ktoré sa významne zaslúžili o vznik samostatného Československa. Pôsobili vo viacerých krajinách a M. R. Štefánik našiel oporu a podporu svojich snáh o samostatný československý štát práve v Taliansku: 21. apríla 1918 bola podpísaná zmluva o zriadení československého vojska v Taliansku, potvrdzujúca, že československá légia v Taliansku podlieha Československej národnej rade. Taliansko ju tak ako prvá krajina uznalo za politického reprezentanta československého zahraničného odboja a národného hnutia doma.

O mesiac, 24. mája 1918, na Benátskom námestí v Ríme M. R. Štefánik prevzal od premiéra Vittoria Emanuella Orlanda bojovú zástavu a odovzdal ju veliteľovi československej légie generálovi Andreovi Grazianimu. S ňou odišli československí vlastenci do bojov na front.

Tento rok si pripomíname 100. výročie významných historických udalostí, odohrávajúcich sa na pozadí prvej svetovej vojny a vedúcich k sformovaniu samostatného Československa. Oficiálne vzniklo 28. októbra 1918 a jeho nástupcom sú dve slobodné a demokratické republiky.

Na 100. výročie odovzdania bojovej zástavy československej légii v Taliansku sa 24. mája 2018 v Ríme uskutoční slávnostná spomienka organizovaná Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme a Veľvyslanectvom Českej republiky v Ríme. Slávnosť sa uskutoční na Benátskom námestí pri spomienkovej tabuli umiestnenej na historickej budove Assicurazioni Generali. Jej súčasťou bude aj krst knihy „Vlastenci alebo zradcovia? M. R. Štefánik e la Legione ceco-slovacca„ od Sergia Tazzera, talianskeho publicistu, esejistu a autora viacerých historických kníh. Jej vydanie na Slovensku pri príležitosti tohto jubilea podporila poisťovňa Generali.

„Verím, že je dôležité nezabúdať na minulosť, ale naopak si ju pripomínať. Mali by sme stavať na pevných základoch, ktoré nám zanechali naši predkovia a zároveň si vziať ponaučenie z prehreškov. Poisťovňa Generali sa rozhodla podporiť vydanie tejto knihy, pretože M. R. Štefánik zanechal významnú stopu v našich dejinách a patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktorých odkaz je potrebné si pamätať,“ hovorí generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie