Poisťovňa Generali eviduje poistnú udalosť na každom štvrtom havarijne poistenom vozidle. Od 1. novembra môžu klienti poisťovne Generali získať k PZP jedno z havarijných pripoistení úplne zadarmo. Pri nehode tak ochránia aj svoje vlastné auto.

Poisťovňa Generali ponúka na slovenskom trhu povinné zmluvné poistenie auta, ku ktorému si môžu klienti pripoistiť až 8 havarijných rizík. V aktuálnej akciovej ponuke získajú jedno zo štyroch vybraných havarijných rizík (živel, výtlk, úraz, nové diely za staré) úplne zadarmo!

Ktorékoľvek ďalšie riziko si môžu zároveň pripoistiť za nižšie uvedené ceny.

„Naša poisťovňa tým klientom, ktorí nepotrebujú komplexné havarijné poistenie, ponúka možnosť pripoistiť si k PZP tie havarijné pripoistenia, ktoré im vyhovujú a ktoré potrebujú,“ vysvetlil námestník generálneho riaditeľa poisťovne Generali pre rezort poistnej techniky Marian Hrotka.

Klient si môže pripoistiť k PZP nasledovné havarijné riziká:

  1. Výtlk – kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky. Cena: 10 eur
  2. Stret so zverou – vzťahuje sa na poškodenia pri strete s akoukoľvek zverou (divá aj domáca). Cena: 35 eur
  3. Úraz – kryje riziko smrti, trvalé následky a dobu nevyhnutného liečenia spôsobené úrazom dopravovaných osôb. Cena: od 15 eur
  4. Nové diely za staré – v prípade nezavinenej dopravnej nehody klientovi poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti. Cena: 20 eur
  5. Krádež – vzťahuje sa na motorové vozidlo a jeho súčasti. Cena: 30 eur
  6. Živel – kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, povodní a záplav, víchrice, pádu stromu, stožiara, zosuvov pôdy a pádu lavíny. Cena: 10 eur
  7. Čelné sklo – kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj od odleteného kamienka. Cena: od 18 eur
  8. Asistenčné služby PREMIUM – sú služby poskytované pri riešení dopravných nehôd a mechanických porúch. Cena: 20 eur

PZP od Generali patrí medzi najviac segmentované produkty na trhu. To znamená, že cena PZP zodpovedá v čo najvyššej možnej miere rizikovému profilu klienta. Najvýhodnejšie ceny poistenia majú bezškodoví vodiči, majitelia vozidiel starších ako 12 rokov a vybraných značiek a modelov áut. V rámci akciovej ponuky získajú klienti spolu s jedným havarijným rizikom zadarmo aj asistenčné služby a nadštandardné limity krytia (6 mil. eur škody na majetku, 6 mil. eur škody na zdraví).

Modelové príklady cien PZP v poisťovni Generali po 01. 11. 2016:

Návrat na tlačové správy
Načítavanie