Poisťovňa Generali odhalila za prvých deväť mesiacov tohto roka takmer päťsto špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia. Podarilo sa jej tak uchrániť finančné prostriedky za viac ako dva milióny eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast odhalení zhruba o pätinu. Podieľalo sa na ňom dôslednejšiemu monitorovaniu podozrivých poistných udalostí a využívanie nových technológií. Až štvrtina zo všetkých takýchto prípadov sa odohrala v Bratislavskom kraji.

Špekulatívne a nekalé praktiky poisťovňa odhaľuje najčastejšie v oblasti poistenia motorových vozidiel, ide až o 62 % prípadov.

Pri poistení vozidiel sa často vyskytujú nafingované parkovacie škody. Klienti sa snažia uvádzať poškodenia väčšieho rozsahu, ako sa v skutočnosti stali. V mnohých prípadoch sa šetrením preukáže, že k poškodeniam auta došlo inak, ako poistený uviedol.

Ďalšou kategóriou častých podozrivých poistných udalostí sú úmyselne vyvolané dopravné nehody. Zaznamenali sme niekoľko prípadov, keď motorové vozidlá krátko po vzniku poistenia úmyselne spôsobili kolíziu, pričom sa na základe odborného technického šetrenia podarilo tento úmysel preukázať.

Pri úrazovom poistení evidujeme podozrenia najmä pri tzv. mäkkých diagnózach (podvrtnutia kĺbov či pohmoždeniny). V takýchto prípadoch poisťovňa žiadala röntgenové snímky, prípadne ďalšiu zdravotnú dokumentáciu na potvrdenie diagnózy. Niektorí poškodení ich však buď následne nedoručili, alebo RTG snímky hlásené diagnózy nepotvrdili. Zaznamenali sme dokonca diagnózy, ktoré podľa vyjadrení posudkových lekárov neexistujú. Podozriví z nekalého konania v niektorých prípadoch nie sú len klienti, ale aj lekári, ktorí sporné diagnózy popísali.

S komplikovanými poistnými udalosťami sa stretávame aj pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Pomocou nových technológií sú ale likvidátori schopní identifikovať, ako a či vôbec škoda vznikla v dôsledku nepriaznivého počasia (úder blesku, prepätie, víchrica a pod.). V oblasti poistenia majetku alebo poľnohospodárskych plodín zaznamenávame prípady, keď sa pokus o nekalé konanie podarí odhaliť vďaka satelitným snímkam.

Podozrivými prípadmi sa v poisťovni Generali zaoberá špeciálny tím. Jeho členovia spolupracujú s inými poisťovňami, externými organizáciami a v prípade potreby šetria prípady aj v súčinnosti s políciou.

Odhaľovať podozrivé poistné udalosti poisťovni pomáhajú aj takzvané automatické scenáre. Tie hľadajú spoločné vzory správania pri podozrivých poistných udalostiach. Štrnásť scenárov definuje istý model možného podvodu. Pri každom piatom takto definovanom podnete sa podozrenie aj potvrdí.

Poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poistné podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje. Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a preverovanie kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. V budúcnosti sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu.

Na základe súdno – právneho konania hrozí pri odhalení poistného podvodu odňatie slobody od 1 do 15 rokov. Vymeranie trestnej sadzby závisí od osoby páchateľa, spôsobu spáchania poistného podvodu a výšky spôsobenej škody.

Príklady špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia:

1. Muž opísal poistnú udalosť ako stret so zverou – konkrétne s mačkou. Tá vraj mala poškodiť tieto časti auta: predný nárazník, oceľovú výstuhu nárazníka, stenu chladiča, svetlomet, chladič klímy a vody a z vnútornej strany zlomiť ventilátor chladičov. Mačka má síce 7 životov, táto by však musela byť zo železobetónu, navyše by sa musela dostať z vnútornej strany do motorového priestoru.

2. Klient po tom, ako zistil, že po vykradnutí nezabezpečenej a nezamknutej pivnice nedostane od poisťovne peniaze, neváhal a zabezpečil si identickú policajnú správu. Tú zámerne pozmenil tak, že vykradnutá pivnica bola vraj uzamknutá, avšak túto účelovú zmenu sme odhalili.

3. Klient sa pokúsil získať poistné plnenie po prasknutí potrubia a poškodení stien bytu až trikrát. Škodu mu preplatila naša poisťovňa, následne sa ju pokúšal preplatiť aj v inej poisťovni, no a nakoniec tú istú nehnuteľnosť poistil opäť v našej poisťovni, tento raz však na meno svojej dcéry v domnienke, že vďaka tomu neprídeme na to, že chce získať poistné plnenie z tej istej škody. Usvedčili ho však fotografie rozsahu škôd, ktoré sa zhodovali so zdokumentovanými škodami spred rokov.

4. V minulosti evidujeme aj prípad, keď sa žiadateľ snažil získať poistné plnenie pre prípad dožitia poistnej zmluvy zo susedovej poistky. Zdanlivo prefíkaný sused s úplne identickým menom požiadal o výplatu plnenia s nádejou, že mu k tomu postačí totožné meno. Na základe overenia totožnosti poisťovňa zistila, že nesedia rodné čísla a sused sa chcel obohatiť na cudzí účet.

5. Odhaliť pokus o podvod nám pomohli tiež satelitné zábery. Klient nám nahlásil z rizika jarný mráz škodu na plodinách, avšak vďaka satelitným záberom sme zistili, že plodiny na pole zasial v inom čase, ako tvrdil. Bol to pokus o vylákanie poistného plnenia pri fiktívnej škode na plodinách.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie