Od 1. januára 2014 sa v zmysle opatrenia Národnej banky Slovenska znižuje maximálna technická úroková miera (TÚM) na 1,9 %. Zmena sa dotkne kapitálového životného poistenia, ale aj všetkých rezervotvorných rizík. Pre klientov to znamená, že ak budú chcieť mať rovnakú poistnú sumu ako za súčasných podmienok, budú musieť platiť viac.

TÚM vyjadruje, aké percento zhodnotenia svojich technických rezerv môže poisťovňa svojim klientom dlhodobo garantovať. Po jej znížení už poisťovňa nebude môcť pripisovať k rezervám klientov také sumy ako doteraz. Nová TÚM bude platiť pre všetky poistenia uzatvorené po 1. 1. 2014. Nakoľko sa pre zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom nič nemení, odporúčame klientom využiť príležitosť poistiť sa za aktuálnych podmienok.

Ako bude vychádzať kapitálové životné poistenie po zmene?

Rok 2013
TÚM 2,5 % p.a. 
40 eur mesačne
20 265 eur

Rok 2014
TÚM 1,9 % p.a.
40 eur mesačne
17 700 eur

POZN.: Vstupný vek 30 rokov, poistná doba do 65. roku klienta. Ide o predbežný informatívny prepočet.

Klient, ktorý si uzavrie kapitálové životné poistenie ešte v tomto roku a bude platiť mesačné poistné vo výške 40 EUR, môže na konci poistnej doby pri TÚM 2,5 % dosiahnuť garantovanú sumu vo výške 20 265 EUR. Ak si rovnaké poistenie uzavrie po 1. 1. 2014, na konci poistnej doby bude mať na účte o vyše 2 500 EUR nižšiu sumu, alebo si bude musieť primerane zvýšiť mesačné poistné.

Zníženie TÚM sa okrem kapitálového životného poistenia – vhodného pre konzervatívnejších klientov – dotkne aj všetkých rezervotvorných rizík. To znamená riziká spojené s úrazom aj chorobou ako smrť, závažné ochorenia, invalidita a pod., ktoré mierne zdražejú.
Práve garantovaná suma, ktorá chráni rodinu klienta v prípade úmrtia, alebo mu je vyplatená na konci poistenia, je výhodou kapitálového životného poistenia. Táto suma sa zvyšuje aj o priznané podiely na zisku. Pri životnom poistení platí, že čím skôr si ho klient uzavrie, tým ho má lacnejšie. Súvisí to s tým, že cena poistenia závisí od veku, dĺžky poistenia a zdravotného stavu, teda mladší klienti sú aj menej rizikoví. Nakoľko je poistenie flexibilné, môžu si ho so stúpajúcim vekom prispôsobovať vzhľadom na aktuálnu životnú situáciu. Umožňuje vkladať mimoriadne vklady, čerpať z vložených vkladov odkupy, ako aj robiť zmeny – čiže dopoisťovať alebo odpoisťovať rizikové poistenia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie