Vianočné a silvestrovské poistné udalosti

Hlásenie poistnej udalosti zo dňa 23.12. 2008 do poisťovne Generali Slovensko:

„Kapra sme preložili z vane do umývadla, aby sme mohli použiť vaňu. Kapor však z umývadla vyskočil a rozbil nám veľké zrkadlo nad umývadlom, čím nám vznikla škoda.“

Poisťovňa Generali Slovensko eviduje každoročne poistné udalosti, ktoré sú spojené s Vianocami. Ide väčšinou o škody spôsobené vianočným osvetlením, sviečkami na adventných vencoch, v obchodoch počas predvianočných nákupov a samozrejme škody spôsobené vozidlami pri cestovaní na sviatky.

V minulom roku bola do poisťovne Generali Slovensko, okrem už spomenutého prípadu kapra, nahlásená i ďalšia škoda spôsobená touto vianočnou rybou.

Klient si kúpil živého kapra, ktorého sa rozhodol namiesto do vane, vložiť do veľkého akvária pre rybičky. Netradičná ryba v akváriu zaujala rodinu klienta a vyvolala taký rozruch, že došlo k jeho rozbitiu. Vytečená voda z veľkého akvária spôsobila škodu v byte klienta, ale aj v byte susedov pod ním, kde zatopila strop.

Menej príjemnou poistnou udalosťou minulého roka spojenou s vianočným kaprom, bola škoda hradená z úrazového poistenia, kde klientovi rybacia kosť prepichla pažerák. Poisťovňa hradila klientovi i následnú hospitalizáciu z dôvodu následného zápalu.

Počas Vianoc sú známe prípady, kedy malé deti rozpučia či zahryznú do vianočnej ozdoby. V minulom roku naša poisťovňa zaznamenala prípad z úrazového pripoistenia, kedy malé dieťa rozpučilo vianočnú guľu v rúčke tak nešťastne, že si spôsobilo reznú ranu ruky.

Poistným udalostiam sa nevyhýbajú ani vianočné nákupy či predvianočné upratovanie. Jedným z kurióznejších je prípad klienta, ktorý si chcel dať pred Vianocami špeciálne vyčistiť koberce. Mal záujem o niečo viac ako štandardné upratovanie, takže si na to zavolal „profesionálov“- službu na čistenie kobercov. Pracovníci tejto spoločnosti použili na čistenie horúcu vodu a saponáty, ktoré sa po vysušení kobercov ukázali ako nevhodné. Koberce sa totiž viditeľne zbehli.

Najčastejšie vianočné škody sú však tradične spojené s poistením majetku, sviečkami a ohňom. Minulý rok priamo zo Štedrého dňa boli hlásené až tri poistné udalosti spôsobené požiarom. V 2 prípadoch išlo o horiaci vianočný stromček, od ktorého sa chytilo zariadenie obývačky. V prvom prípade boli príčinou nekvalitné svetielka, v druhom prípade sa chytila mašľa od horiacej sviečky na stromčeku. Tretí prípad z 24.12.2008 bol požiar spôsobený sviečkou z adventného venca, od ktorého sa chytila sedačka a záclona.

V období adventu a Vianoc sa každoročne opakujú poistné udalosti ako menšie požiare spôsobené horiacimi sviečkami na výzdobe či vencoch, na ktorých sú použité horľavé materiály ako mašle, stuhy a pod. Vo väčšine týchto prípadov dochádza k poistnej udalosti, pretože klienti nechávajú horiace sviečky bez dozoru. Problémom sú aj skraty nekvalitných elektrických sviečok a svietnikov.

Vianočné a novoročné sviatky sú však aj časom, kedy zostávajú byty, rodinné domy, ale aj firmy určitý čas opustené. A to je príležitosť pre zlodejov. V minulom roku nám za prvý a druhý sviatok vianočný boli nahlásené 4 vykradnutia bytov.

Vianočné škody striedajú po pár dňoch škody silvestrovské, a to z oblasti úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu. Najčastejšie sú poškodenia fasád budov, rozbitie okien, ale aj požiare vnútorných priestorov spôsobené svetlicami a prskavkami a drobné popáleniny rúk spôsobené pirátmi.

Jeden z netradičných prípadov, ktorý naša poisťovňa eviduje, je požiar, ktorý náš klient spôsobil. Nešlo o jeho byt, ale o byt oproti domu, v ktorom býval. V rámci vítania Nového roka, využil klient svetlicu, ktorá vystreľovala. Namieril ju mimo svojho balkóna, nevšimol si však, že mieri presne na balkón oproti. Svetlica vystrelila a namierila si to priamo do bytu, kde zapálila záclonu a spôsobila „veľkolepé svetelné uvítanie“ Nového roka.

Spomínané špeciálne kuriózne prípady súvisiace s Vianocami a Silvestrom patria medzi menej početné. Celkovo je však počet škôd, ktoré zaznamenávame od 23.12. do 31.12. pomerne vysoký. V minulom roku sme v tomto období zaevidovali až 1 248 poistných udalostí.

Najviac škôd bolo spôsobených na cestách počas presunov ľudí na sviatky, čiže z havarijného a povinného zmluvného poistenia vozidiel, ale i z úrazového poistenia a škôd na majetku.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie