Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Trendy životného poistenia na Slovensku pod vplyvom finančnej krízy

Bratislava, 9.9.2009 – Finančná kríza ovplyvnila nielen ekonomickú situáciu Slovákov, ale aj ich finančné myslenie. Moderné slovenské poisťovníctvo sa v oblasti životného poistenia v 90. rokoch minulého storočia orientovalo na garantované kapitálové životné poistky, ktoré po roku 2000 vystriedal dopyt po investovaní ako nástroja na výnosnejšie zhodnotenie vložených finančných prostriedkov. Trend investičných životných poistiek, ktoré začali konkurovať aj bankovým produktom sa pod vplyvom turbulencií na finančných trhoch a následnej krízy zmenil. Občania sa preorientovali na investovanie do zaistených fondov. V poslednom období sa z dôvodu finančnej neistoty ľudia začali orientovať na rizikové poistenia, ktoré im pomôžu pri splácaní úverov v bankách, či platení bežných účtov v prípade práceneschopnosti. Slováci sa tento rok začali zaujímať o poistenia, ktoré kryjú riziká ako strata zamestnania či PNka.

Poisťovne preto menia svoje portfólia a zavádzajú netradičné životné poistenia, ktoré vedia pokryť požadované riziká dlhodobej práceneschopnosti a nezamestnanosti. Podstata takéhoto typu poistenia spočíva napríklad v platení účtov v prípade dlhodobej PNky alebo straty zamestnania poisteného.

Poistenie od Generali Slovensko (s názvom Železná rezerva) napríklad poskytne klientovi prostriedky na zaplatenie pravidelných výdavkov na chod domácnosti ako napríklad účty za:

• nájomné, podnájom,

• elektrinu, plyn,

• vodné, stočné, externú dodávku tepla a teplej vody,

• telefón, internet,

• odvoz odpadu,

• televízny a rozhlasový poplatok,

• školné za súkromné a aj verejné školy, škôlky aj poplatky za VŠ,

• poistky od Generali Slovensko,

• a iné.

Tieto mesačné výdavky zaplatí poisťovňa až do výšky 600 Eur/18075,60 Sk mesačne.

Produkt môžu Slováci využiť od septembra 2009.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie