Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Klienti poisťovne Generali, ktorým sa stane úraz, dostávajú peniaze už do pár dní od jeho nahlásenia vďaka takzvanej doprednej likvidácii – teda extrémne rýchlej likvidácii poistných udalostí. Až pri tretine poistných udalostí riešených cez doprednú likvidáciu poisťovňa poslala klientom peniaze do jedného dňa od jej nahlásenia. Klient ich tak má na účte už počas liečenia následkov úrazu a môže ich použiť napríklad na zachovanie svojej životnej úrovne.

Doprednú likvidáciu spustila poisťovňa Generali ako prvá na Slovensku. Na vyplatenie plnenia stačí poisťovni doložiť len doklad z prvého vyšetrenia a vypísanú prvú stranu tlačiva o oznámení poistnej udalosti. Klienti tak už nemusia absolvovať niekedy až „zbytočné“ kontroly u lekárov a peniaze majú na účte do niekoľkých dní. Až v tretine prípadov riešených cez doprednú likvidáciu poslala poisťovňa Generali peniaze klientom do jedného dňa! Ďalších 50 percent udalostí vyplatila do dvoch dní od nahlásenia úrazu.

Výška plnenia sa stanovuje na základe oceňovacích tabuliek. Samozrejme, ak si liečenie nakoniec vyžiada vyššie plnenie, ako bolo pôvodne určené, klient požiada o dolikvidáciu poistnej udalosti a poisťovňa mu plnenie doplatí. Stávajú sa však aj prípady, keď klient vďaka doprednej likvidácii dostane od poisťovne viac peňazí, ako by dostal, ak by poistnú udalosť nahlásil až po skončení liečenia, čo je pre neho výhodné.

„Využívaním doprednej likvidácie poisťovňa Generali potvrdzuje na slovenskom trhu postavenie poisťovne, ktorá prináša jednoduchšie a rýchlejšie riešenia pre klienta,“ povedal námestník generálneho riaditeľa poisťovne Generali pre Rezort služieb klientom Jiří Doubravský.

Klientom, ktorí sa rozhodnú nevyužiť výhody extrémne rýchlej doprednej likvidácie, poisťovňa Generali, samozrejme, ponecháva aj možnosť nahlásiť úrazy do 14 dní od ich vzniku a doklady o liečení doložiť až po skončení liečby. Je teda len na klientovi, ktorá alternatíva mu vyhovuje viac.

Príklady poistných udalostí, ktoré poisťovňa vyriešila doprednou likvidáciou:

  • Klient pri páde zo schodov utrpel čiastočné pretrhnutie pobočného kolenného väzu. Ortopéd mu naordinoval pokoj na lôžku, ortézu, polohovanie a lokálne chladenie kĺbu. Klient sa môže v pokoji liečiť, keďže na druhý deň od nahlásenia úrazu mu na účet pribudlo 1 150 eur. Ak sa doba liečenia predĺži, prípadne ak nastane komplikácia, vyplatená suma ešte narastie.
  • V zahraničí si klient zlomil pätovú kosť. Nohu mu zasadrovali, lekár naordinoval šetrenie končatiny, chôdzu pomocou bariel, ľadové obklady a lieky proti bolesti. Klient sa rozhodol riešiť poistnú udalosť cez doprednú likvidáciu. V deň nahlásenia úrazu mu tak poisťovňa na účet poukázala plnenie vo výške 960 eur s možnosťou doplatenia, ak by bola liečba nakoniec drahšia.
  • Maloletá klientka utrpela tržno – reznú ranu na brade. Ranu jej lekári zašili a sterilne prekryli. Už v deň nahlásenia úrazu sme zákonnému zástupcovi vďaka výhodám doprednej likvidácie poukázali na účet plnenie vo výške 180 eur. Po ukončení liečby nám matka zaslala podklady k celej dĺžke liečby. Ukázalo sa, že ak by klienti nevyužili výhody doprednej likvidácie, teda vyplatenia plnenia už počas liečby, plnenie by bolo nižšie. Klientka teda rozhodnutie využiť doprednú likvidáciu určite neoľutovala.

Klientom poisťovne Generali zjednodušujú a najmä zrýchľujú vybavovanie poistných udalostí aj ďalšie novinky. Poistné udalosti riešené tak doprednou likvidáciou, ako aj „klasickou“ formou, môžu nahlasovať cez web a môžu cezeň sledovať aj ich stav. Pri poistnej udalosti teda už nemusia strácať čas návštevou pobočky, ale všetko vybavia z pohodlia domova. Na webe zistia aj to, aké doklady je ešte potrebné doložiť a požadované dokumenty odošlú priamo cez webové rozhranie.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie