Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Škody za posledné 4 dni dosiahli výšku 540 000€

Bratislava, 27.2.2009 – Od začiatku tohto týždňa v súvislosti s nadmerný mi snehovými zrážkami eviduje Generali Slovensko 440 poistných udalostí s predpokladanou výškou poistného plnenia 540 000€ (16.268.040 Sk). Najviac škôd bolo hlásených na autách, zvyšná časť sa týkala škôd na majetku občanov.

Najčastejšími hlásenými škodami na autách bolo poškodenie čelných skiel, kde dôvodom bol odrazený kameň z posypanej vozovky, ďalej nedobrzdenie na zľadovatelej a snehom pokrytej vozovke a následný stret vozidiel. Klienti začínajú nahlasovať aj škody na svojich autách z dôvodu pádu snehu zo striech budov. Počet poistných udalostí v havarijnom poistení bolo doteraz vyčíslených na 263 s odhadovanou výškou škôd 370.000 € (11.146.620 Sk), pri škodách z PZP je výška škôd nižšia a to 153 PU vo výške 150.000 € (4.518.900 Sk).

Za posledné dni bolo na majetku občanov a z poistenia zodpovednosti zaznamených 24 poistných udalostí s predpodkladanou výškou poistného plnenia 20.000 € (602.520 Sk). Zaujímavá škoda bola nahlásená z oblasti Záhoria, kde pri zosuve snehu zo strechy boli poškodené nielen žľaby, ale aj zaparkované auto na dvore majiteľa. Predpokladaná výška škody je takmer 5.000€ (150.630 Sk).

Poisťovňa Generali Slovensko očakáva, že z najviac postihnutých oblastí nadmernými snehovými zrážkami – Kysúc a Oravy – budú klienti nahlasovať škody v najbližšom období. Vo všeobecnosti ďalšie škody budú známe až keď zíde sneh, najčastejšie sa jedná o poškodené žľaby, zvody, strechy a podobne.

Pred 3 rokmi bola zaznamenaná podobná snehová kalamita, ktorá spôsobila veľké materiálne škody v dôsledku tiaže snehu a námrazy na strešných a nosných konštrukciách domov a objektov. Z tejto situácie sa klienti poučili, pretože naša poisťovňa zaznamenáva, že ľudia venujú väčšiu pozornosť prevencii, ktorá sa prejavuje odstraňovaním napadaného snehu zo striech.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

Nahlásenie poistnej udalosti:
Poistnú udalosť je dôležité nahlásiť v čo najkratšom čase po jej vzniku. Klienti tak môžu urobiť telefonicky na tel. číslo 0850 111 117, prostredníctvom faxu: +421 2 58 27 61 58, e-mailom na registracia.oks@gsl.sk, poštou na adresu poisťovne (Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26) alebo osobne na ktoromkoľvek pracovisku, nachádzajúcom sa najbližšie k vzniku poistnej udalosti. Tlačivo na nahlásenie PU sa nachádza na internetovej stránke Generali Slovensko.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie