Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali Slovensko zaznamenala v súvislosti s búrkami, ktoré sa prehnali tento týždeň najmä stredným a východným Slovenskom, škody vo výške približne 76 600 eur.

Klienti poisťovne Generali Slovensko nahlásili k dnešnému dňu po ničivých búrkach celkovo 52 poistných udalostí, ktoré spôsobila víchrica, krupobitie, povodeň, záplava a atmosférické zrážky. Poistné plnenie za škody spôsobené letnými búrkami a prietržami mračien sa pohybuje rádovo v stovkách (napr. rozbité okná, vytopenie priestorov) až desaťtisícoch eur. Predpokladáme, že škody budú ešte postupne narastať tak, ako nám budú klienti nahlasovať ďalšie poistné udalosti.

Ako ochranu pred ničivými dôsledkami letných búrok odporúčame:

– dbať na to, aby poistená nehnuteľnosť bola v dobrom technickom stave, najmä jej strecha;
– ak svoju nehnuteľnosť/domácnosť klient opúšťa aj len na krátky čas a nie je si istý vývojom počasia, je potrebné starostlivo pozatvárať všetky okná, ventilácie, svetlíky, dvere a iné otvory;
– zabezpečiť spotrebiče, tzn. vytiahnuť prívodné šnúry z elektrickej siete, prípadne vypnúť elektrické ističe;
– všetky elektronické a elektrické zariadenia chrániť pred akýmkoľvek typom úderu blesku, a to prostredníctvom prepäťovej ochrany
– mať poistené živelné riziká, a to vrátane víchrice a krupobitia, ktoré so sebou búrka často prináša
– mať poistenú spolu s nehnuteľnosťou aj domácnosť (najmä elektrospotrebiče)

Návrat na tlačové správy
Načítavanie