Tlačová správa Európskej federácie poisťovní a zaisťovní (CEA)

Brusel 16. júna 2011 – Sergio Balbinot, výkonný riaditeľ talianskej skupiny Generali Group, bol na včerajšom valnom zhromaždení Európskej federácie poisťovní a zaisťovní v Aténach jednohlasne zvolený za prezidenta Európskej federácie poisťovní a zaisťovní (CEA). V tejto funkcii bude pôsobiť 3 roky. CEA združuje 33 národných asociácií poisťovní z celej Európy.

Sergio Balbinot predniesol počas zhromaždenia priority svojho funkčného obdobia. Zameral sa najmä na problematiku Solvency II, nový regulačný rámec pre poisťovne, ktorý má vstúpiť do platnosti na začiatku roku 2013. Poukázal na komplexné a zložité definovanie parametrov nového regulačného rámca a vyzdvihol potrebu nastaviť pravidlá Solvency II tak, aby v konečnom dôsledku zvyšovali odolnosť a stabilitu poisťovní v Európskej únii.

“Musíme správne porozumieť Solvency II. Celé poistné odvetvie je pripravené kryť svoje podkladové riziká dostatočnou úrovňou kapitálu. Zároveň by to však nemalo poškodiť strategickú úlohu, ktorú toto odvetvie plní v modernom hospodárstve,” povedal Balbinot. “V súčasnom prostredí je práca poisťovní kľúčová najmä pri krytí rôznych druhov rizík, pri dopĺňaní klesajúcej úlohy štátnych penzijných systémov, ako aj v roli dlhodobých a konzervatívnych investorov,” dodal novozvolený prezident.

“Všetky tieto kľúčové úlohy by mohli byť ohrozené, ak by neboli pravidlá Solvency II správne vyvážené. Správna a bezproblémová implementácia Solvency II je preto veľmi dôležitá pre európske poisťovne, pre európske hospodárstvo a ochranu spotrebiteľov. CEA bude prispievať k tomu, aby zabezpečila podporu princípov rámcového nariadenia Solvency II, aby bol nový regulačný rámec primeraný a účelný vo vzťahu k nášmu odvetviu.”

Balbinot rovnako načrtol stratégiu, ktorú bude ako prezident CEA podporovať. “Budem spolupracovať s členskými asociáciami CEA na rozvoji čo možno najlepšieho podnikateľského prostredia pre európske poisťovne, budem podporovať najlepšiu prax a snažiť sa vytvárať prostredie, v ktorom budú môcť poisťovne rozvíjať inovácie a rásť. Taktiež by som chcel zdôrazniť, že ďalšími výzvami sú diskusie o systémových rizikách na makroekonomickej úrovni, diskusie o dôchodkoch a rovné podmienky pre poskytovateľov dôchodkov, rozvoj globálnych štandardov a účtovných pravidiel,” vyhlásil Balbinot.

Vo svojom prvom prejave na výročnom valnom zhromaždení delegátov z 33 členských asociácií CEA Balbinot tiež spomenul zameranie poisťovníctva na riešenie otázok týkajúcich sa životného prostredia a klimatických zmien. “Naša federácia má záujem spolupracovať so súkromným aj verejným sektorom pri nastavovaní rámca pre riadenie rizík v súvislosti s prírodnými katastrofami” povedal. “Poistný sektor má množstvo odborných znalostí a skúseností a ja sa budem snažiť nájsť spôsoby, aby poisťovne mohli spolupracovať s vládnymi orgánmi pri redukcii ničivých dôsledkov prírodných katastrof.”

Pri poďakovaní predchádzajúcemu prezidentovi Tommymu Perssonovi, ktorý bol senior poradcom pre najväčšiu neživotnú poisťovňu vo Švédsku Länsförsäkringar AB, za jeho úspešné trojročné funkčné obdobie, Balbinot povedal: “V čase významných regulačných zmien, ktoré sa týkajú nášho odvetvia, je veľmi dôležité, aby európske poisťovne hovorili jedným silným hlasom. Vďaka práci Tommyho Perssona má CEA pri rokovaniach pevnú a reprezentatívnu pozíciu.”

Tommy Persson k vymenovaniu Balbinota uviedol: “Je pre mňa potešením, že môžem vedenie CEA odovzdať človeku s takým talentom a skúsenosťami. Počas svojho ročného pôsobenia na pozícii viceprezidenta Sergio Balbinot dokázal, že je pripravený aktívne hájiť záujmy CEA. Verím, že pod jeho vedením bude naša federácia ešte silnejšia a úspešnejšia.”

Sergio Balbinot je výkonný riaditeľ talianskej poisťovníckej skupiny Generali. Do skupiny prišiel v roku 1983 a svoju kariéru si budoval v niekoľkých spoločnostiach v rámci skupiny v Taliansku a v zahraničí. V roku 1996 sa vrátil do sídla spoločnosti v Terste, kde bol v roku 1998 vymenovaný za námestníka generálneho riaditeľa a v roku 2000 za generálneho riaditeľa. Od apríla 2002 pôsobí na pozícii výkonného riaditeľa a je zodpovedný za všetky medzinárodne poisťovnícke aktivity skupiny Generali. Rovnako je zodpovedný za poistno-technickú oblasť a poistnú matematiku v Taliansku a v zahraničí, ako aj za výskum a vývoj v celej skupiny.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie