Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Roky som platil poistku a keď prišla poistná udalosť, poisťovňa mi takmer nič nezaplatila. Takáto skúsenosť ľudí je často spôsobená tým, že nevedia, čo presne a v akom rozsahu majú poistené. Prinášame preto jednoduchý prehľad toho, na čo by mali myslieť, keď si poisťujú svoj majetok.

Najčastejšou chybou pri poistení majetku je takzvané podpoistenie. Ide o prípad, keď je poistná suma nastavená nižšie, ako je skutočná hodnota majetku. Práve preto sa môže stať, že v prípade poistnej udalosti poistné plnenie na pokrytie výdavkov na obnovu nestačí.

„Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj výšku poistnej sumy. Ak ju nechajú na pôvodnej úrovni, v prípade poistnej udalosti sa môže stať, že poistné plnenie im nepokryje dostatočne náklady na to, aby si zabezpečili bývanie v rovnakom komforte,“ vysvetľuje Péter Lukács, vrchný riaditeľ Úseku poistenia majetku poisťovne Generali.

Hrozbu podpoistenia môže naznačiť už samotná dĺžka poistnej zmluvy. Podľa štatistík poisťovne Generali je priemerná dĺžka zmluvy pri poistení majetku 7 rokov. Rekordérom je poistná zmluva, ktorá bola uzatvorené už pred 50 rokmi!

„Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili, aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti v potrebnej hodnote,“ hovorí Péter Lukács.

Poisťovne sa často stretávajú aj s tým, že klienti nerozlišujú medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe, poistenie domácnosti zasa na vybavení, čiže interiéri domu či bytu. „Zjednodušene povedané, poistenie domácnosti slúži na poistenie toho, čo by z domu vypadlo, ak by sme ho otočili naopak – teda nábytku, elektroniky a podobne. Poistenie nehnuteľnosti kryje zasa škody na samotných múroch a stenách stavby,“ vysvetľuje Péter Lukács.

S problémom, keď majú ľudia poistenú napríklad len nehnuteľnosť, ale domácnosť už nie, sa poisťovne stretávajú často najmä pri starších zmluvách a starších ľuďoch, ktorí mali v minulosti poistené len domácnosti, pretože byty patrili mestu či bytovému družstvu. Potom byty síce odkúpili, ale nehnuteľnosť si už nepoistili. Ak teda napríklad praskne potrubie, poistka domácnosti im pokryje škody ako zatečený koberec či nábytok, avšak zatečenú maľovku či parkety už nie, pretože nemali poistenú nehnuteľnosť.

Podobným problémom sa ľudia vyhnú, ak si poistia domácnosť aj nehnuteľnosť, a to na ich reálnu hodnotu. Môžu na to využiť poistenie domácnosti a nehnuteľnosti DOMino Extra, vďaka ktorému si vyskladajú postenie majetku presne podľa ich potrieb. K poisteniu si totiž vedia pripoistiť až 18 ďalších rizík. Napríklad pripoistenie záhrada preplatí zničenú záhradu víchricou či požiarom, vďaka pripoisteniu Smart si môžu ľudia zasa poistiť moderné technológie, napríklad aj proti obliatiu tekutinou.

 

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie