Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel (PZP) bude pri výbere poisťovne aj v tomto roku z pohľadu klientov najdôležitejšia cena, ale klienti deklarujú aj iné faktory, ktoré ovplyvnia ich rozhodovanie. Vyplýva to zo spotrebiteľského prieskumu TNS Slovakia (jún 2011) pre poisťovňu Generali Slovensko, kde klienti uviedli, že pri rozhodovaní o PZP je pre nich dôležitý aj prístup personálu na pobočke pri uzatváraní poistenia, rozsah krytia, poistenie podľa individuálnych potrieb, kvalitné asistenčné služby a krytie niektorých konkrétnych škôd na ich vozidle. 

Prieskum tiež ukázal, že majitelia áut na Slovensku sa najviac obávajú krádeže vozidla, škody spôsobenej cudzím zavinením, živelnej pohromy a vandalizmu. Pritom približne tri štvrtiny majiteľov áut nemajú tieto riziká kryté. Poisťovňa Generali Slovensko prichádza preto na trh s ponukou uzatvoriť si k PZP špeciálne poistenie pre krytie krádeže, vandalizmu, živelných škôd a iných nezavinených udalostí pre vozidlo klienta za mimoriadne zaujímavé ceny.

Klienti si PZP s poistením pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a iných nezavinených škôd môžu uzatvoriť pre vozidlá staršie ako štyri roky. Pri samotnom produkte PZP sa poisťovňa Generali Slovensko orientuje hlavne na bezškodových klientov. Najvýhodnejšie sadzby PZP pre rok 2012 budú mať preto v Generali Slovensko majitelia vozidiel, ktorí sú:
– starší a skúsenejší vodiči,
– vozia v aute dieťa,
– sú z menších miest a obcí,
– jazdia len v SR a okolitých štátoch (ČR, Maďarsko alebo Poľsko).

Zľavu z finálnej ceny PZP získajú klienti, ktorí využijú priame distribučné kanály, a to telefonický predaj so 7 %-nou zľavou alebo on-line predaj s 10 %-nou zľavou. Ďalšie výhody PZP:
– až 60 % bonus, pričom sa neuplatňuje malus,
– zadarmo asistenčné služby pre prípad potreby pomoci na cestách doma aj v zahraničí,
– možnosť platiť PZP štvrťročne alebo polročne bez navýšenia ceny,
– limity poistného plnenia nad rámec stanovený zákonom.

Poisťovňa Generali Slovensko sa zameriava aj na inovácie v oblasti servisu PZP. Na trh bola preto uvedená novinka pre nahlasovanie poistných udalostí z PZP – mobilná aplikácia Keby niečo, ktorá zefektívni hlásenie poistnej udalosti na mieste dopravnej nehody. Aplikácia určená pre smartphony je bezplatná a môže ju využiť klient aj neklient poisťovne Generali Slovensko.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie