Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovne v strednej a východnej Európe čelia poistným podvodom čoraz častejšie; páchateľom poistných podvodov hrozí až pätnásťročné väzenie.

Podľa svetových štatistík je až 14% z celkových nahlásených poistných udalostí klasifikovaných ako poistné podvody, pričom až 35% poistencov v oblasti poistenia motorových vozidiel sa snaží svoju poisťovňu podviesť – v Bulharsku je dokonca toto percento vyššie. Spoločnosti združené v Generali PPF Holdingu (GPH) úspešne bojujú proti fiktívnym autonehodám, zámerným kolíziám a vymysleným zraneniam. Vďaka medzinárodnej spolupráci a vzájomnému zdieľaniu osvedčených postupov je dnes odhaľovanie poistných podvodov omnoho efektívnejšie ako v minulosti. Klienti si často neuvedomujú, že poistný podvod je klasifikovaný ako trestný čin a v prípade jeho odhalenia im hrozí vo väčšine krajín odňatie slobody až do výšky 15 rokov.

V súvislosti so svetovou hospodárskou krízou sa potvrdili prognózy, ktoré odhadovali, že v roku 2009 sa bude počet pokusov o poistné podvody zvyšovať. Spoločnosti Generali PPF Holdingu sa už poučili ako čeliť tomuto javu, ku ktorému každoročne dochádza v celej strednej a východnej Európe: Česká pojišťovna v Českej republike odhalí každoročne poistné podvody v hodnote 9 mil. EUR. V roku 2008 hodnota poistných podvodov vzrástla pri 703 odhalených prípadoch na 10,2 mil. EUR, v roku 2009 pri 706 odhalených prípadoch bola ich hodnota 8,8 mil. EUR. Generali Slovensko prešetruje každý mesiac v priemere 300 podozrivých poistných udalostí. Počas prvého polroka v roku 2009 zaregistrovala 13% nárast poistných podvodov v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008, vďaka čomu ušetrila 700 000 EUR. Vyšetrovací tím v Maďarsku v roku 2008 odhalil 200 prípadov poistných podvodov a odmietol neoprávnené pohľadávky v hodnote 550 mil. maďarských forintov (2 mil. EUR). V roku 2009 boli v Rumunsku odhalené podvody v hodnote 300 000 EUR.

Oblasť, v ktorej sa pokusy o poistné podvody vyskytujú najčastejšie, je aj podľa svetových štatistík oblasť poistenia motorových vozidiel, kde takmer 35% držiteľov poistných zmlúv podvádza. Napr. v Poľsku takmer 62% odhalených poistných podvodov v roku 2007 na neživotnom trhu súviselo s povinným zmluvným poistením a havarijným poistením, pričom v roku 2008 vzrástli až na 70%. V prípade poistenia automobilov sa podvody objavujú v rámci všetkých značiek, pričom v prípade drahších značiek sú vyplatené poistné sumy vyššie, a preto sa aj podvody stávajú viditeľnejšími. Značky ako BMW, Mercedes, Audi sa preto vyskytujú v prípadoch poistných podvodov častejšie, čo však neznamená, že lacnejších značiek sa podvody netýkajú. Napr. v Bulharsku bol zaznamenaný nárast poistných podvodov týkajúcich sa lacnejších automobilov (v hodnote 2000 – 3000 EUR) vo väčšine prípadov išlo o fiktívne krádeže vozidiel, ktoré boli v niektorých prípadoch vyvezené do zahraničia alebo boli uvedené do cestnej premávky pod inou EČV.

Najčastejšie prípady podvodov z oblasti poistenia motorových vozidiel sú predstieranie dopravnej nehody, uzatváranie poistných zmlúv až po nehodách, predloženie fiktívnych dokladov po oprave vozidla alebo uplatňovanie nároku na vyššie odškodné, ako klient v skutočnosti má.

Mimo oblasti motorových vozidiel, významné množstvo podvodov súvisí s ohňom, keďže páchatelia predpokladajú, že oheň zničí všetky dôkazy a následne dostanú vysokú sumu peňazí ako odškodné. V oblasti životného poistenia ide o podvody, akými sú napr. vymyslené zranenia, falšovanie medicínskej dokumentácie, uzatváranie poistnej zmluvy smrteľne chorých osôb, úmyselné zatajovanie skutočností.

Spoločnosti Generali PPF Holdingu si vo väčšine krajín strednej a východnej Európy vytvorili vlastné oddelenia, ktoré sa venujú podozrivým poistným udalostiam. Niektoré spoločnosti vytvorili takéto oddelenia už dávno v minulosti, ako napr. Generali Providencia v roku 1992 a Česká pojišťovna v druhej polovici deväťdesiatych rokov, zatiaľ čo iné vytvorili tieto oddelenia iba nedávno, ako napríklad oddelenie na vyšetrovanie nehôd v Generali Garant v Kyjeve založené v roku 2009. Zamestnanci pracujúci na týchto oddeleniach majú pracovné skúsenosti z právnickej alebo policajnej oblasti. Majú vlastné zdroje a spôsoby, ako zbierať informácie a väčšinou práca, ktorú venujú zhromažďovaniu dôkazov je absolútne dôverná. Všetky podozrivé prípady sú preverované špecialistami, ktorí často spolupracujú s policajtmi vyšetrujúcimi trestné činy, kde je podozrivou osobou poistník. Taktiež je bežná spolupráca s inými poisťovňami či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

V mnohých prípadoch si klienti neuvedomujú, že pokus o poistný podvod je klasifikovaný ako trestný čin. Tabuľka nižšie uvádza počet rokov odňatia slobody podľa legislatívy v prípade niektorých krajín strednej a východnej Európy, v prípade že dôjde k odhaleniu poistného podvodu.

Krajina 

Počet rokov odňatia sloboty 

 Bielorusko

 do 10 rokov

 Bulharsko

 do 8 rokov

 Chorvátsko

 do 3 rokov

 ČR

 do 12 rokov

 Maďarsko

 do 10 rokov

 Poľsko

 do 5 rokov

 Rumunsko

 do 12 rokov

 Srbsko

 do 10 rokov

 Slovensko

 do 15 rokov

 Ukrajina

 do 12 rokov

Väčšina poistených ľudí považuje poistné podvody za trestný čin bez obetí, pričom jediný kto v tomto prípade utrpí škodu, sú postihnuté poisťovne. To však nie je pravda, keďže poistné podvody sa týkajú nás všetkých. Poisťovne na celom svete venujú veľkú pozornosť odhaľovaniu poistných podvodov. Dôvod je jednoduchý. Ak nebudú bojovať proti podvodom, výška poistného plnenia bude omnoho vyššia. Poistní matematici budú musieť zahrnúť do ich kalkulácií aj sumy vyplatené za nehody, ktoré sa nikdy nestali alebo sa stali inak.

Prípady poistných podvodov v krajinách strednej a východnej Európy:

1. Vodička osobného automobilu Renault narazila do stromu na odľahlom mieste v Českej republike. Napriek tomu, že to bola vážna nehoda, vodička vyšla z auta bez zranenia. Po jednom telefonáte do pol hodiny jej auto viezla odťahová služba preč. Na druhý deň doviezla odťahová služba rozbité auto na miesto, kde sa nehoda stala a vyložila ho pri tom istom strome. Vodička si zatelefonovala tak ako predchádzajúci deň. O chvíľu prišli policajti a odťahová služba. Čo bolo dôvodom tohto konania? Keď vodička narazila do stromu, bola pod vplyvom alkoholu a vedela, že jej uplatnenie nároku by bolo zamietnuté a nedostala by od poisťovne žiadne vyplatené poistné. Na druhý deň nemala v krvi žiaden alkohol a tak už nemusela zavolať svojho kamaráta z odťahovej služby, ale priamo políciu. Neuvedomila si však, že obidva dni ju pozoroval svedok, ktorý považoval jej konanie za zvláštne…

2. V Pazardžiku (stredne veľké mesto v Bulharsku) bolo predané auto osobe, ktorá si evidentne takéto vozidlo nemohla dovoliť. Táto osoba bola nevyliečiteľne chorá. Na základe plnej moci tejto osoby bolo ešte pred jej smrťou vozidlo prevedené na inú osobu, ktorá krádež tohto vozidla ohlásila krátko po smrti pôvodného majiteľa. Akonáhle začali experti z Generali poisťovne na tomto prípade pracovať, zistili, že auto bolo dovezené z Nemecka, pričom sa nenašli žiadne dokumenty ani registrácia od nemeckého výrobcu ani od prechádzajúceho vlastníka. Súčasný vlastník mal policajný zápis, preto sa odborníci začali týmto prípadom zaoberať podrobnejšie a objasnili všetky vyššie spomenuté okolnosti. Ako sa očakávalo, po podrobnom prešetrení, poisťovňa mala plné právo odmietnuť nárok na poistné plnenie.

3. Po uzavretí životnej poistky na vysokú čiastku nahlásila jedna žena v Maďarsku v roku 2006 poistnú udalosť – jej manžel údajne zahynul pri mori v Grécku počas nehody pri surfovaní. Osoba uplatňujúca si nárok mala uzatvorené životné poistky s odškodnením v prípade smrti v celkovej hodnote 100 mil. maďarských forintov (376 000 EUR) v niekoľkých poisťovniach. Všetky poisťovne ju odmietli vyplatiť a najali si súkromného detektíva, ktorý zistil, že poistený, ktorý bol vyhlásený za zosnulého, žil v skutočnosti na farme v Českej republike alebo na Slovensku. Na základe týchto informácií polícia zatkla tohto muža a jeho spolupáchateľku a zažalovala ho v Maďarsku. Generali by musela zaplatiť 20 mil. maďarských forintov (75 000 EUR).

4. Nasledujúci prípad je odhalený podvod zorganizovaný v spolupráci s dopravnou políciou v Srbsku. Vlastník automobilu v hodnote približne 500 EUR, ktorý bol registrovaný v Srbsku, zavinil dopravnú nehodu na odľahlej horskej ceste tým, že sa zrazil s drahým Mercedesom, ktorý bol registrovaný v zahraničí. Polícia prišla na miesto nehody a urobila oficiálnu správu s nejednoznačným obsahom, ktorá bola doplnená niekoľkými rozmazanými fotografiami zničeného vozidla a samotnej nehody. Okamžite po nehode poškodené auto opustilo Srbsko, aby mohlo byť opravené. Nakoniec prišiel do poisťovne Delta Generali doklad o oprave, ktorý prevyšoval sumu 20 000 EUR.

5. V roku 2009 pracovník štátnej správy, ktorý vlastnil BMW nahlásil škodu v hodnote 8000 EUR, pričom tvrdil, že do neho narazil zozadu Citröen a odhodil jeho auto do plotu, čo spôsobilo škodu na prednej aj zadnej časti jeho auta. Všetky opravy boli vykonané v servise, s ktorým Generali nikdy predtým nespolupracovala. Po dôkladnej obhliadke, ktorú Generali vykonala, bolo zistené, že tento servis patrí majiteľovi predmetného BMW, a že osoba, ktorá do neho narazila, majiteľ Citröenu, je jeho zamestnanec. Navyše obhliadka dokázala, že predné poškodenie vozidla bolo rok staré a jeho oprava už bola zaplatená inou poisťovňou. Taktiež sa zistilo, že Citröen, ktorý bol zapojený do nehody, bol len niekoľký dní pred nehodou zakúpený a taktiež poistený v Generali a jeho majiteľ taktiež žiadal náhradu škody.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie