Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Bratislava, 22.06.2009 – Všetkých 45 cestujúcich z autobusu, ktorý včera v skorých ranných hodinách havaroval na rakúskej diaľnici A2 neďaleko mesta Graz, malo uzatvorené cestovné poistenie v poisťovni Generali Slovensko. V tejto súvislosti poisťovňa Generali Slovensko okamžite prijala všetky potrebné opatrenia a rozhodla sa poskytnúť nad rámec poistenej zmluvy zabezpečenie a zaplatenie ubytovania pre rodičov detí, ktoré zostali hospitalizované.

Študenti a učitelia mali v Generali Slovensko uzatvorené štandardné cestovné poistenie liečebných nákladov do zahraničia, z ktorého im vyplýva nárok na úhradu kompletného lekárskeho ošetrenia a všetkých s tým súvisiacich nákladov, ktoré v súčasnosti využívajú. Poistenie kryje napríklad náklady na ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu a ošetrenie počas hospitalizácie, lieky predpísané lekárom a prepravu do najbližšieho lekárskeho zariadenia, ale aj prepravu domov. Momentálne poisťovňa odhaduje výšku škody na 100 000 € (cca. 3 000 000 Sk).

Podľa aktuálnych informácii poisťovne zostáva 14 detí naďalej v ošetrení rakúskych nemocníc v Grazi. Poisťovňa Generali Slovensko preto kontaktovala školu a telefonicky sa spája s rodinami hospitalizovaných, nakoľko sa rozhodla ponúknuť im zabezpečenie a úhradu ubytovania v Grazi pre rodiča každého z hospitalizovaných detí s limitom 7 dní. Do Grazu boli vyslaní zástupcovia likvidácie, ktorí sa tam stretnú s niektorými rodinami hospitalizovaných detí, poskytnú im informácie ohľadom zabezpečeného ubytovania a poradenstvo v oblasti likvidácie ako aj prípadnú pomoc. Prevoz detí domov je zabezpečený v spolupráci s partnerskou organizáciou Europ Assistence poskytujúcou pre poisťovňu asistenčné služby.

Zároveň je pre rodiny zriadená v poisťovni Generali Slovensko zvláštna linka s telefónnym číslom 02/58276641, na ktorej sa počas pracovných dní poskytuje komplexné poradenstvo ohľadom likvidácie tejto poistnej udalosti a zároveň pre akékoľvek otázky je 24 hodín k dispozícii štandardná telefónna linka 0850 111 117 ako aj linka asistenčnej služby Europ Assistance 02/59332266.

Havarovaný autobus českého prepravcu bol poistený v najväčšej českej poisťovni – České pojišťovne, ktorá je spolu s poisťovňou Generali Slovensko súčasťou medzinárodnej poisťovacej skupiny Generali PPF Holding, na základe čoho je Generali Slovensko jej likvidačným zástupcom na Slovensku. Česká pojišťovna prípad intenzívne sleduje a od začiatku je v kontakte s prevádzkovateľom havarovaného autobusu. Vzhľadom na závažnosť prípadu vyčlenila na túto škodu špecialistu a hneď, ako získa potrebné podklady, začne s okamžitým vyplácaním náhrady škôd.

Rodinám bude nápomocná i v tejto súvislosti poisťovňa Generali Slovensko, ktorá zastreší komunikáciu medzi rodinami a Českou pojišťovnou, aby nemuseli znášať náklady na komunikáciu s Českou republikou.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie