Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

 

Poisťovňa Generali zaznamenala za prvých deväť mesiacov tohto roka 383 špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia. Celková výška uchránených finančných prostriedkov predstavuje za toto obdobie viac ako 1,7 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 9,17 %. Najviac takýchto pokusov zaznamenala poisťovňa Generali v Bratislavskom kraji.Špekulatívne a nekalé praktiky poisťovňa odhaľuje najčastejšie v oblasti poistenia motorových vozidiel, ide až o 93 % prípadov. Nasleduje poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.Pri poistení vozidiel sa často vyskytujú nafingované parkovacie škody. Klienti sa snažia uvádzať poškodenia väčšieho rozsahu, ako sa v skutočnosti stali. V mnohých prípadoch sa šetrením preukáže, že k poškodeniam auta došlo inak, ako poistený uviedol.

Ďalšou kategóriou častých podozrivých poistných oblastí sú úmyselne vyvolané dopravné nehody. Zaznamenali sme niekoľko prípadov, keď motorové vozidlá krátko po vzniku poistenia úmyselne spôsobili kolíziu, pričom sa na základe odborného technického šetrenia podarilo tento úmysel preukázať.S komplikovanými poistnými udalosťami sa poisťovňa Generali stretáva aj pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu. Pomocou nových technológií sú ale likvidátori schopní identifikovať, ako a či vôbec škoda vznikla v dôsledku nepriaznivého počasia (úder blesku, prepätie, víchrica a pod.).

V oblasti poistenia majetku alebo poľnohospodárskych plodín zaznamenávame prípady, keď sa pokus o nekalé konanie podarilo odhaliť vďaka satelitným snímkam.Pri úrazovom poistení evidujeme podozrenia najmä pri tzv. mäkkých diagnózach (podvrtnutia kĺbov či pohmoždeniny). V takýchto prípadoch poisťovňa Generali žiadala röntgenové snímky, prípadne ďalšiu zdravotnú dokumentáciu na potvrdenie diagnózy. Niektorí poškodení ich však buď následne nedoručili, alebo RTG snímky hlásené diagnózy nepotvrdili. Zaznamenali sme dokonca diagnózy, ktoré podľa vyjadrení posudkových lekárov neexistujú. Podozriví z nekalého konania v niektorých prípadoch nie sú len klienti, ale aj lekári, ktorí sporné diagnózy popísali.Podozrivými prípadmi sa v poisťovni Generali zaoberá špeciálny tím. Jeho členovia spolupracujú s inými poisťovňami, externými organizáciami a v prípade potreby šetria prípady aj v súčinnosti s políciou.

Poisťovni pri odhaľovaní špekulácií a pokusov o poistné podvody pomáhajú viaceré technologické nástroje a mechanizmy na detekciu a potvrdenie podozrení. Pri vozidlách sa využíva diagnostika dát z dopravnej nehody a  preverovanie kľúčov, pri majetkových škodách sa sledujú satelitné snímky a  využívajú sa hydrometeorologické aplikácie. V budúcnosti sa pri odhaľovaní nekalých praktík môže osvedčiť aj používanie dronov, ktoré by mohli poistený objekt preveriť zo vzduchu.Na základe súdno – právneho konania hrozí pri odhalení poistného podvodu odňatie slobody od 1 do 15 rokov. Vymeranie trestnej sadzby závisí od osoby páchateľa, spôsobu spáchania poistného podvodu a výšky spôsobenej škody.

Príklady špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia:

1. Klient nám nahlásil z rizika jarný mráz škodu na plodinách. Pri kontrole satelitných snímok poľa sa zistilo, že v čase, keď malo k škode dôjsť, neboli plodiny ešte vôbec zasiate. Bol to pokus o vylákanie poistného plnenia pri fiktívnej škode na plodinách.

2. Konateľ špeditérskej spoločnosti tvrdil, že všetky prístupové práva svojej firmy poskytol známemu, ktorý mohol konať v mene firmy. O niekoľko mesiacov však zrazu „zmizlo“ pár jazdných súprav (ťahače + návesy) aj spolu s tovarom. Špekulant si chcel škodu uplatniť z havarijného poistenia a z poistenia zodpovednosti za škodu počas prepravy tovaru. Špeditérskej firme však škoda nevznikla, pretože vozidlá boli kúpené cez leasing a tovar tiež nepatril tejto spoločnosti. Išlo o „klasickú“ spreneveru, nie o krádež.

3. Poškodené vozidlo malo reálnu dopravnú nehodu, ktorú šetrila polícia, oprava auta však bola nerentabilná. Klient pôvodne nemal platné havarijné poistenie. Šetrením sa ukázalo, že zmluva bola uzavretá až dodatočne, pričom pri poistení nebolo nafotené VIN číslo vozidla, stav tachometra a zistilo sa, že klient má dve rovnaké autá. Fotky boli vložené do systému, samozrejme, až dodatočne.

4. V minulosti eviduje poisťovňa Generali aj prípad, keď sa žiadateľ snažil získať poistné plnenie pre prípad dožitia poistnej zmluvy zo susedovej poistky. Zdanlivo prefíkaný sused s úplne identickým menom požiadal o výplatu plnenia s nádejou, že mu k tomu bude stačiť totožné meno. Na základe overenia totožnosti poisťovňa zistila, že nesedia rodné čísla a sused sa chcel obohatiť na cudzí účet.

 

Návrat na tlačové správy
Načítavanie