Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Národná banka Slovenska udelila poisťovni Generali Slovensko povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti v oblasti neživotného poistenia. Udelenie tohto povolenia NBS potvrdzuje silnú pozíciu poisťovne Generali Slovensko ako finančne stabilného hráča na trhu.

Pri poistení sa prenáša riziko z klienta na poisťovňu. V závislosti od veľkosti a rozsahu rizika poisťovňa ďalej presúva časť alebo celé riziko na iný subjekt, väčšinou na zaisťovňu.

Pri aktívnom zaistení poisťovňa sama kryje riziká inej poisťovne svojim podielom, resp. vystupuje ako poisťovňa pre inú poisťovňu. Slovenské poisťovne využívajú hlavne zahraničné zaisťovne alebo materské spoločnosti, ktoré sa podieľajú na poistení. Rozloženie rizika umožňuje poisťovni lepšie zvládnuť škodové náklady, a tým dosiahnuť stabilnejší hospodársky výsledok.

Generali Slovensko od teraz ponúka cez aktívne zaistenie iným poisťovniam možnosť využiť jej zaistnú kapacitu. Poisťovne sa tak nemusia pri hľadaní partnera do poistenia, hlavne veľkých rizík korporátnych klientov, obracať na zahraničný poistný trh.

Aktívne zaistenie poskytuje Generali Slovensko nové možnosti. Využitie zaistnej licencie plánuje Generali Slovensko zaviesť pre celý slovenský poistný trh. V horizonte prvých 3 rokov očakáva poisťovňa rast hlavne v oblasti korporátneho neživotného poistenia.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie