Poisťovňa Generali Slovensko eviduje v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zvýšený počet prípadov špekulácií pri likvidácii poistných udalostí. V súčasnosti riešime už niekoľko stoviek takýchto prípadov. Problém spočíva v tom, že klientov zastupujú aj také spoločnosti, ktorých činnosť môže súvisieť s trestným činom poistného podvodu. Opatrní by mali byť najmä účastníci cestnej premávky.
Na slovenskom trhu pôsobia spoločnosti, ktoré zastupujú klientov pri likvidácii poistných udalostí. Niektoré z nich využívajú pri likvidácii poistných udalostí špekulatívne praktiky. „Zastupovanie klientov poisťovní prebrali aj také spoločnosti činné na slovenskom trhu, ktoré si postavili svoje podnikanie na pomoci poškodeným proti poisťovniam. Reklama niektorých týchto spoločností je postavená na názore, že s poisťovňami treba o poistné plnenie bojovať a mnohé z nich to zneužívajú na svoj prospech,“ uviedla vrchná riaditeľka Úseku poistných udalostí Michaela Mišanková. Poistné udalosti sú poisťovňami vybavované podľa právnych predpisov a poistných podmienok, čiže neexistuje možnosť, že prostredníctvom spomínaných spoločností získa klient vyššie poistné plnenie, než na aké má nárok. Naopak, môže získať menej, nakoľko niektoré zo spomínaných spoločností si navyše účtujú odmenu vo výške 30 % z vyplateného poistného plnenia.
Poisťovňa Generali Slovensko sa pri likvidácii poistných udalostí stretla s dvoma typmi špekulatívnych spoločností, a to s takými, ktoré sa zameriavajú na riešenie poistných udalostí v súvislosti so škodami na motorových vozidlách a druhý typ, ktorý sa zameriava na odškodnenie škôd na zdraví. Spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje služby pri likvidácii škôd na motorových vozidlách, kontaktujú klientov priamo na mieste dopravnej nehody, kde si nechajú podpísať plnú moc, prevezmú poškodené vozidlo a klientovi poskytnú náhradný automobil. Takáto spoločnosť sa síce prezentuje pred klientom nízkymi cenami za vybavenie všetkých náležitostí až po privezenie opraveného vozidla, ale v niektorých prípadoch sa za lákavou ponukou skrýva niekoľko nástrah a poškodeným sa stáva samotný klient. Dôvodom sú nasledujúce postupy niektorých týchto spoločností:
– na opravu vozidiel používajú neoriginálne alebo použité náhradné diely, pričom si fakturujú nové originály;
– vozidlá opravujú v rôznych lacných „garážových“ servisoch
– pred obhliadkou technikom na vozidlo pridajú aj poškodené diely z iného vozidla, čím fiktívne zvýšia rozsah poškodenia, aby si mohli fakturovať vyššie sumy, následne na vozidlo namontujú naspäť nepoškodené diely; poškodené diely uskladňujú a ďalej používajú pri ďalších poistných udalostiach;

V týchto prípadoch môže ísť o organizované skupiny, ktorých činnosť môže súvisieť s trestným činom poistného podvodu. „Klient, ktorý takejto spoločnosti podpíše plnú moc, sa vystavuje veľkému riziku. V týchto prípadoch mu hrozí okrem vypovedania poistnej zmluvy dokonca aj trestné oznámenie pre poistný podvod spôsobený navyšovaním rozsahu škody, a tým získanie neoprávneného majetkového prospechu,“ vysvetlila Michaela Mišanková.
Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na občanov zranených pri dopravnej nehode, vyhľadávali zranených v nemocniciach, rehabilitačných centrách a podobne po vzore amerických filmov. Neskôr sa z poradenstva ťažko zraneným vyvinulo dobre prepracované podnikanie a zástupcovia týchto spoločností sa objavujú priamo pri dopravnej nehode, a to ešte pred príchodom polície. Klientom ponúkajú, že za nich s poisťovňou vyriešia nároky vyplývajúce z poškodenia zdravia. Avšak aj bez ich asistencie dostane každý klient odškodné vo výške, ktorú určujú právne predpisy. Pri podpísaní zmluvy s touto spoločnosťou sa však sám klient môže ukrátiť až o tretinu plnenia, ktorú si spoločnosť účtuje ako odmenu za svoje služby. Niektoré tieto zmluvy sú navyše pred vypovedaním kryté neprimerane vysokou zmluvnou pokutou, a teda aj keď si to klient po čase rozmyslí, nedokáže takúto zmluvu vypovedať.
Na základe týchto odhalení počas likvidácie poistných udalostí klientom odporúčame:
– nepodpisovať plné moci a zmluvy pred tým, než si zmluvu dôkladne preštudujú, eventuálne sa spoja so svojou poisťovňou;
– nestratiť kontrolu nad tým, ako sa rieši poistná udalosť, na postup sa informovať priamo v poisťovni;
– v prípade, že sa klient obáva, že neboli uhradené všetky jeho nároky, alebo má iný problém pri likvidácii poistnej udalosti, odporúčame obrátiť sa radšej na právnikov alebo právne kancelárie, ktorých odmena je daná právnym predpisom a majú záruku v profesionálnom servise a právnej podpore;
– preveriť si spoločnosť ponúkajúcu takéto služby

Návrat na tlačové správy
Načítavanie