Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Počas dopravno-preventívnej akcie Jablko – Citrón, ktorá sa konala od 11. do 15. mája 2015 na 54 miestach po celom Slovensku, skontrolovala polícia celkovo 2078 vodičov, čo je o presne 240 viac ako počas rovnakej akcie minulý rok. Väčšina zo skontrolovaných vodičov dopravné predpisy dodržala, za čo ich špeciálne detské hliadky odmenili sladkým jablkom a maľovaným obrázkom.

Pravidlá cestnej premávky však porušila takmer tretina zo skontrolovaných motoristov – konkrétne 577. Títo vodiči dostali od školákov citrón. Pri závažných priestupkoch a porušeniach pravidiel s priamym ohrozením ostatných účastníkov cestnej premávky bola polícia nekompromisná a takýmto vodičom udelila aj klasické tresty a pokuty.

Aj keď detské hliadky skontrolovali viac mužov ako žien (1 446 mužov a 632 žien), zo štatistík jednoznačne vyplýva, že za volantom sú zodpovednejšie ženy. Zatiaľ čo detské hliadky udelili citrón ako alternatívnu pokutu 125-tim ženám, citrón si odnieslo až 452 mužov.

Najväčším hriešnikom, čo sa týka prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti, bol vodič kontrolovaný v Banskobystrickom kraji, ktorý mimo obce prekročil rýchlosť až o 41 km/h.

Akcia vyvolala u vodičov pozitívny ohlas a viacerí priznali, že sa budú snažiť dodržiavať pravidlá cestnej premávky dôslednejšie. Organizátormi akcie Jablko – Citrón boli poisťovňa Generali v spolupráci s Policajným zborom.

„Cieľ akcie sa nám podľa výsledkov aj podľa reakcií vodičov podarilo naplniť. Deti niektorých z nich pokarhali veľmi dôrazne. Veríme, že práve z detských úst prijali kritiku lepšie, ako keby im dohovorili dospelí. Dúfame, že aj touto akciou sme prispeli k šíreniu osvety o dôležitosti dodržiavania dopravných predpisov. V budúcnosti ju spolu s Policajným zborom chceme určite zopakovať,“ uviedol Roman Juráš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

„Každý zachránený ľudský život je neoceniteľným úspechom. A ak sme touto akciou prispeli k záchrane čo i len jedného, splnila svoj cieľ. K bezpečnosti na cestách môže zodpovedným prístupom prispieť každý účastník cestnej premávky,“ dodal viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel. Veľa nového sa počas akcie podľa neho naučili aj samotné deti. „Mnohé napríklad nevedeli, že účastníkmi cestnej premávky sú aj cyklisti či motorkári. Dozvedeli sa to až vtedy, keď ich spolu s policajtmi zastavili. Policajti vysvetlili deťom aj to, čo je povinná výbava bicykla, že musia nosiť prilbu, ale aj to, po ktorej strane cesty majú chodiť. Mali teda takú malú dopravnú výchovu priamo v teréne,“ doplnil Ábel.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie