Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac

Dovolenkovať bez poistenia sa nevypláca, počet hlásení poistných udalostí narastá

Generali Slovensko zaznamenala v minulom roku počas zimnej sezóny 20 % medziročný nárast hlásení poistných udalostí. Najčastejšie sa týkali zlomenín dolných končatín a podvrtnutia horných končatín. Zo štatistík poisťovne vyplýva, že klienti čoraz častejšie cestujú na zimnú lyžovačku do zahraničia. Slováci obľubujú lyžovačku v talianskych, v švajčiarskych, v rakúskych alebo vo francúzskych Alpách.

Cestovné poistenie v zahraničí

Štatistiky poisťovne Generali Slovensko ukazujú, že ľudia čoraz častejšie cestujú na lyžovačku do zahraničia, kde sa náklady na zdravotnícku starostlivosť môžu pohybovať v závislosti od typu zranenia aj v tisíckach eur. Napríklad ošetrenie komplikovanej zlomeniny nohy v Rakúsku, vrátane odvozu do nemocnice a nevyhnutnej operácie, sa môže vyšplhať až na 3 100 eur.

Generali Slovensko sa počas zimnej sezóny stretáva s prípadmi, kedy lyžiar počas zahraničnej dovolenky neúmyselne zraní inú osobu. Pretože sú náklady na služby, či zdravotné ošetrenie v zahraničí vysoké, klienti by pred odchodom na lyžovačku alebo zimnú dovolenku nemali zabudnúť na komplexné cestovné poistenie. Chráni ich nielen v prípade úrazu, ale aj škody spôsobenej na zdraví alebo veci inej osoby a tiež celého radu nepríjemných záležitostí, ktoré sa im počas vycestovania do zahraničia môžu stať (napríklad krádež batožiny, strata dokladov). Pri pobyte na horách je dôležité aj poistenie pátrania a záchrany.

Klient poisťovne narazil na svahu do rakúskej lyžiarky a spôsobil jej poranenia kolena a ruky. Poistné plnenie predstavovalo 900 eur.

Poistenie pátrania a záchrany na slovenských horách

Fyzické osoby na Slovensku majú podľa zákona č. 544/2002 o Horskej záchrannej službe povinnosť uhradiť jej náklady spojené so záchranou či pátraním. Táto povinnosť neplatí pre neplnoleté osoby a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. V prípade lyžovačky na Slovensku musí podľa uvedeného zákona správca zjazdovky zabezpečiť záchranu klienta na svahu na svoje náklady. Ak sa však klient nepoistí a zraní napríklad ešte pred príchodom na zjazdovku alebo počas turistickej prechádzky a zranenie si bude vyžadovať zásah horskej služby, bude si musieť náklady na záchranu zaplatiť sám. Aby nemusel uhrádzať uvedené náklady z vlastného vrecka, mal by si poistiť pobyt na slovenských horách vhodným produktom. V Generali Slovensko si milovníci extrémnych športov môžu okrem základného poistenia nákladov na pátranie a záchranu v horách, ktoré zahŕňa pešiu turistiku, lyžovanie, snoubording, sánkovanie, či jazdu na boboch, uzatvoriť aj poistenie kryjúce napríklad lyžovanie a snoubording mimo zjazdovej trate, či horolezectvo.

Generali Slovensko poskytuje v krátkodobých a ročných produktoch cestovného poistenia celkové poistné krytie až do výšky 200 000 eur. Poisťuje všetky bežné druhy športov bez príplatkov. Poistná ochrana pri ceste do zahraničia začína už prekročením hraníc trvalého bydliska, prechodného bydliska alebo pracoviska a končí návratom na toto miesto. Poisťovňa umožňuje aj samostatné poistenie storna cestovných cenín (zájazdy, letenky, hotelové pobyty a pod.). Ponúka výhodnú cenu pri poistení rodinnou tarifou (t.j. skupina max. 7 osôb, z toho max. 2 osoby dospelé, nezávisle od príbuzenských vzťahov). Vybranými produktmi poisťuje klientov bez ohľadu na vek.

Klienti si môžu cestovné poistenie v Generali Slovensko uzatvoriť nielen v pobočke ale pohodlne aj online alebo telefonicky.

Čo robiť, keď sa na dovolenke stane poistná udalosť?

V prvom rade je potrebné, aby mal poistený klient vždy pri sebe núdzovú kartičku s telefónnym číslom na nonstop asistenčnú službu, ktorú je potrebné v prípade poistnej udalosti kontaktovať a následne postupovať podľa jej pokynov. Asistenčná služba klientovi nielen poradí, ale v prípade potreby pre neho tiež zorganizuje a zabezpečí úhradu potrebnej pomoci.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie