Bratislava (26. apríl 2007) – Skupiny PPF a Generali dnes oznámili spoločný plán na vytvorenie spoločného holdingového podniku, ktorý prepojí poisťovacie a s nimi spojené aktivity oboch skupín v regióne strednej a východnej Európy (SVE). Česká pojišťovna (ČP), ktorá je najväčšia česká poisťovacia inštitúcia, a Generali, tretí najväčší poisťovateľ v Európe, spolu vytvoria najväčšiu poisťovaciu skupinu v SVE, ktorá bude v prvej fáze pôsobiť v 12 krajinách. Generali spolu s Českou pojišťovnou tak predbehnú väčšinu konkurentov v regióne. Generálnym riaditeľom novovzniknutého holdingu sa stane súčasný predseda predstavenstva České pojišťovny Ladislav Bartoníček. Realizácia transakcie je podmienená získaním súhlasných stanovísk dohľadových a regulačných orgánov ako na lokálnych trhoch, tak aj v rámci Európskej únie.

Obe spoločnosti Česká poisťovňa – Slovensko a Generali Poisťovňa, a.s. svojimi doterajšími výsledkami dokázali, že sú úspešnými hráčmi na slovenskom trhu. Do doby, než sa získajú potrebné súhlasy od príslušných orgánov a uzavrú transakcie, budú obe spoločnosti, Česká poisťovňa a Generali v Slovenskej republike vykonávať svoje aktivity nezávisle na sebe. Po ukončení transakcie bude holdingová spoločnosť spracovávať celkovú stratégiu pre aktivity v regióne strednej a východnej Európy a medzi iným rozhodne o tom, aký prístup bude najefektívnejší pre využitie príležitostí pre ďalší rast na slovenskom trhu, a to pri účelnom využití kapacít oboch spoločností, Generali i Českej poisťovne. Obaja holdingoví partneri zvážia všetky možnosti využitia značiek Generali a Česká poisťovňa v budúcnosti.

„Partnerstvo 2 veľkých finančných skupín pohybujúcich sa na poistných trhoch prináša naším spoločnostiam nové impulzy pre ďalší rozvoj. Je pozitívnou správou pre našich klientov, obchodných partnerov a zamestnancov,“ uviedol generálny riaditeľ Českej poisťovne – Slovensko Antonín Nekvinda. „Česká poisťovňa – Slovensko bude môcť ťažiť z toho, že bude súčasťou veľkej medzinárodnej skupiny. Budeme môcť využívať tie najlepšie a v praxi overené skúsenosti z iných poistných trhov. Holdingová štruktúra zastrešujúca aktivity vo viacerých perspektívnych krajinách poskytne našim zamestnancom zaujímavé možnosti nového kariérneho rozvoja,“ dodal Nekvinda.

„Sme veľmi radi, že sa môžeme spojiť a podeliť o naše medzinárodné skúsenosti s naším novým strategickým partnerom. Generali je v Slovenskej republike veľmi úspešnou a rastúcou spoločnosťou a vedúcou spoločnosťou v oblasti inovácií produktov životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Toto spojenie nám umožní dosiahnuť 3. priečku na slovenskom poistnom trhu,“ povedal Peter Thirring, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Generali Poisťovňa, a.s.

Napriek tomu, že rozhodnutie o forme budúceho fungovania sa neuskutoční až do konečného dohodnutia transakcie, je už isté, že kombináciou aktivít oboch spoločností vznikne 3. najväčší poisťovateľ na slovenskom trhu, ktorého spoločný trhový podiel bude viac ako 11 % a predpísané poistné dosiahne 5,7 miliárd slovenských korún (na základe hospodárskych výsledkov roku 2006).

Česká poisťovňa – Slovensko je 3. najsilnejšia univerzálna poisťovňa na slovenskom trhu s predpísaným poistným 3 601 mil. Sk a spravuje takmer 500 tisíc poistných zmlúv. Česká poisťovňa – Slovensko je členom medzinárodnej finančnej skupiny PPF.

Generali Poisťovňa, a.s. je podľa objemu predpísaného poistného (IFRS) na 6. priečke, s trhovým podielom 4 % a neustále rastie rýchlejšie než trh. Generali je na Slovensku lídrom v bankopoisťovníctve vďaka spolupráci s VÚB bankou. Spoločnosť ponúka aj iné finančné produkty prostredníctvom ďalších firiem skupiny, napr. na poli dôchodkového sporenia poskytuje služby 200 000 klientom, a tiež investičné fondy Generali Investments retailovým klientom na Slovensku. Generali Poisťovňa, a.s. je členom Generali Group a 100 % dcérskou spoločnosťou Generali Holding Vienna AG

Návrat na tlačové správy
Načítavanie