Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu May 24 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3958547484575385 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.4605556168706864 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2015 0.060476 +0.0 +0.0
Mon Jan 08 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Mon Jan 22 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 29 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 0.05164 +9.499999999999786E-5 +0.18430497623435826
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +5.2999999999997494E-5 +0.08278404298522446
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +1.7300000000000648E-4 +0.2619386488205322
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +1.270000000000021E-4 +0.2162843372673251
Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2017 0.065758 +0.0 +0.0
Mon Jun 27 00:00:00 CEST 2016 0.064022 +0.0 +0.0
Mon Jun 29 00:00:00 CEST 2015 0.061313 +0.0 +0.0
Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2014 0.058846 +0.0 +0.0
Mon Mar 02 00:00:00 CET 2015 0.060591 +1.7999999999997185E-5 +0.029716210192660242
Mon Mar 03 00:00:00 CET 2014 0.058332 +1.5600000000000336E-4 +0.2681518151815112
Mon Mar 05 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Mon Mar 06 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Mon Mar 07 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Mon Mar 09 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Mon Mar 10 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Mon Mar 12 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Mon Mar 13 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Mon Mar 14 00:00:00 CET 2011 0.051819 +1.789999999999986E-4 +0.34663051897754826
Mon Mar 14 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Mon Mar 16 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Mon Mar 17 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Mon Mar 19 00:00:00 CET 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Mon Mar 20 00:00:00 CET 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Mon Mar 21 00:00:00 CET 2016 0.063402 +0.0 +0.0
Mon Mar 23 00:00:00 CET 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Mon Mar 24 00:00:00 CET 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Mon Mar 26 00:00:00 CEST 2018 0.067529 +0.0 +0.0
Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2017 0.065229 +0.0 +0.0
Mon Mar 30 00:00:00 CEST 2015 0.060591 +0.0 +0.0
Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2014 0.058332 +0.0 +0.0
Mon May 02 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +1.9000000000005124E-5 +0.029700958246706932
Mon May 05 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +4.9999999999980616E-6 +0.008515856524837773
Mon May 07 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Mon May 11 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Mon May 12 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Mon May 14 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Mon May 15 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Mon May 16 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Mon May 18 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Mon May 19 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Mon May 21 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +0.0 +0.0
Mon May 22 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Mon May 23 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Mon May 25 00:00:00 CEST 2015 0.061164 +0.0 +0.0
Mon May 26 00:00:00 CEST 2014 0.058719 +0.0 +0.0
Mon May 29 00:00:00 CEST 2017 0.065729 +0.0 +0.0
Mon May 30 00:00:00 CEST 2016 0.06399 +0.0 +0.0
Mon Nov 02 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Mon Nov 03 00:00:00 CET 2014 0.059889 +2.2300000000000098E-4 +0.3737471927060625
Mon Nov 06 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Mon Nov 07 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Mon Nov 09 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Mon Nov 10 00:00:00 CET 2014 0.059889 +0.0 +0.0
Mon Nov 13 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Mon Nov 14 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Mon Nov 16 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Mon Nov 20 00:00:00 CET 2017 0.066673 +0.0 +0.0
Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016 0.064771 +0.0 +0.0
Mon Nov 23 00:00:00 CET 2015 0.062323 +0.0 +0.0
Nájdených 1 121 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií