Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poistenie na dovolenku

Ak sa chystáte na dovolenku alebo na pobyt, či už v zahraničí, alebo na Slovensku, je dobré myslieť aj na cestovné poistenie, ktoré vás kryje v prípade, že sa vám na cestách stane nejaká nepríjemná, neočakávaná udalosť.

 • Podľa toho, ako často cestujete, si môžete vybrať buď krátkodobé poistenie, alebo poistenie na celý rok.
 • Poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku.
 • Vaša poistná ochrana sa začína od momentu, keď vyrazíte na cestu z domu
Uzatvoriť online
4,5/5
147 hodnotení

Vyberte si typ poistenia podľa toho ako často cestujete

Krátkodobé cestovné poistenie

Cestovné poistenie je ideálne, najmä ak cestujete na krátky čas alebo sa vaše cesty do zahraničia sa v priebehu roka neopakujú.

Celoročné cestovné poistenie

Je výhodné najmä vtedy, ak do zahraničia cestujete pravidelne, či už na dovolenky, nákupy alebo výlety.

Výhody cestovného poistenia na dovolenku – balík XL

Poistenie liečebných nákladov
v zahraničí až do výšky 1 000 000 €
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 1 000 000 €
Úrazové poistenie – kryje trvalé následky alebo smrť v dôsledku úrazu.
Úrazové poistenie – kryje trvalé následky alebo smrť v dôsledku úrazu.
Asistenčné služby PLUS v cene poistenia.
Asistenčné služby PLUS v cene poistenia.
Možnosť poistiť si batožinu až do výšky 4000 tis. €
Možnosť poistiť si batožinu až do výšky 4000 tis. €

Balíky poistenie na dovolenky v zahraničí a na Slovensku

Balík L Balík XL
Riziko Balíky
Poistenie liečebných nákladov 300 000 € 1 000 000 €
Poistenie pátrania a záchrany mimo Slovenska 20 000 € 20 000 €
Záchrana v horách (Slovensko) 20 000 € 20 000 €
Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu 200 000 € 200 000 €
Poistenie batožiny voliteľne do 4000 €
Úrazové poistenie – smrť úrazom 5 000 €
Úrazové poistenie – TNÚ 10 000 €
Asistenčné služby Áno Áno
Asistenčné služby PLUS Áno
Územná platnosť Európa/Svet Európa/Svet
Pripoistenie stornopoplatkov

Pripoistenie stornopoplatkov

Pripoistenie storno poplatkov – kryje vašu finančnú stratu (storno poplatky) pri zrušení plánovanej cesty alebo pri predčasnom návrate z cesty napr. v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia alebo náhleho ťažkého úrazu prípadne značnej vecnej škody na majetku (následok živlu, vlámania sa do vášho bydliska) a pod. Chránite sa pre prípady ako je storno zájazdu, storno letenky a storno poplatky.

Nenastúpenie na cestu – kryjeme vyčíslené storno poplatky za tieto nevyužité služby:

 • za storno letenky, storno lístku na vlak alebo autobus,
 • za zrušenie, storno pobytu a stravy v ubytovacom zariadení (hotel, penzión, kemping a iné).

Predčasný návrat – pri predčasnom návrate z cesty hradíme tieto náklady za nevyužité služby:

 • za pobyt a stravu v hoteli, rekreačnom objekte alebo obdobnom ubytovacom zariadení,
 • za dodatočné cestovné náklady spojené s predčasným návratom.
Pripoistenia ku krátkodobému poisteniu na jednu cestu

Pripoistenia ku krátkodobému poisteniu na jednu cestu

Asistencia pre motorové vozidlá aj motocykle a obytné prívesy

Asistencia k motorovému vozidlu PREMIUM – nepretržitá pomoc pri riešení situácií na ceste, ktorých následkom je poistené vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku až do výšky 2 000 €. Pričom poistiť si môžete nie len osobné motorové vozidlá, ale aj motorky, či obytné prívesy.

Poskytneme vám:

 • Telefonickú pomoc – v prípade, že potrebujete zistiť informácie alebo kontakt na najbližší servis, alebo telefonickú konzultáciu technických otázok, ktoré sa týkajú prevádzky vozidla.
 • Technickú pomoc – v prípade, že riešite niektorú z nasledujúcich poistných udalostí: nehoda, poškodenie vozidla zvieraťom, porucha, vandalizmus, krádež.
Poistenie psa a mačky

Poistenie psa a mačky – kryje vášho psa alebo vašu mačku počas cesty v zahraničí v prípade úrazu, uhynutia alebo utratenia

V prípade úrazu vám preplatíme preukázané náklady na:

 • nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť,
 • hospitalizáciu po ošetrení po úraze, ak je nevyhnutná.

V prípade úhynu alebo utrateniu preplatíme preukázané náklady na:

 • utratenie,
 • kremáciu (spopoľnenie).
Asistenčné služby

Asistenčné služby

Asistenčné služby (základné)

Nepretržitá pomoc pri riešení naliehavých situácií na cestách v zahraničí:
• 24 hodinová služba
• Lekárske odporúčania
• Priama úhrada nákladov asistenčnou službou
• Zaistenie liekov pre naliehavé prípady
• Letecká ambulancia
• Organizácia návratu spolupoistenej osoby
• Organizácia cesty pre návštevu v mieste pobytu v zahraničí z dôvodu vašej hospitalizácie
• Organizácia repatriácie telesných pozostatkov v prípade úmrtiaPomoc pri strate a znovuzískaní cestovných dokladov

Asistenčné služby PLUS

Pomoc v zahraničí pri riešení týchto situácií:

 • Kaucia – ak sa ocitnete vo väzbe alebo vám hrozí väzba
 • Právna pomoc – v prípadoch trestného alebo správneho konania po dopravnej nehode,
  alebo sporu zo spotrebiteľských vzťahov alebo nároku na náhradu škody alebo ujmy na zdraví
 • Asistencia v opustenej domácnosti – v stave núdze v mieste vášho bydliska
 • Prevoz vecí zomrelého
 • Privolanie náhradného pracovníka – pri neschopnosti vykonávať svoju pracovnú činnosť v zahraničí v dôsledku akútneho ochorenia, úrazu, hospitalizácie či úmrtia
 • Veterinárna asistencia – telefonická konzultácia s veterinárom, vyhľadanie najbližšieho veterinára, zaistenie dopravy k veterinárovi a pod.

Cestujete iba na Slovensko?

Ak cestujete iba na Slovensko, máme pre vás špeciálnu ponuku.

Zobraziť ponuku

Máte otázku? Prezrite si najčastejšie kladené otázky

Kedy sa poistenie začína?

Poistná ochrana začína nástupom na cestu t.j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska na Slovensku. Výnimkou je Poistenie stornopoplatkov, to začína hneď po uzavretí poistenia. Ak sa poistený nenachádza v čase dojednania poistenia v mieste bydliska a poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v našej poisťovni, vtedy sa poistná ochrana začne najskôr 6. deň po dátume uzavretia poistnej zmluvy.

Je možné uzavrieť poistenie v deň odchodu na zájazd?

Áno, je to možné. Poistenie si zjednajte pred nástupom na cestu. Poistné uhraďte hneď cez platobnú bránu.

Ako dlho platí cestovné poistenie?

Krátkodobé poistenie na jednu cestu platí počas jednej cesty.

Cesta môže trvať od 1 dňa až do 365 dní. Ročné poistenie platí rok, počet ciest počas roka je neobmedzený, vycestovať môžete opakovane. Každá jednotlivá cesta v ročnom poistení môže trvať 90 dní.

Poistenie pre Študijný pobyt platí 6 alebo 12 mesiacov (podľa dojednania). Poistený môže byť vycestovaný na študijnom pobyte nepretržite, alebo sa môže počas platnosti poistenia vrátiť do bydliska a opakovane vycestovať na študijný pobyt.

Ktoré krajiny patria do územnej platnosti Európa pri cestovnom poistení?
V cestovnom poistení patria do Európy tieto krajiny: Alandy, Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Egypt, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Gruzínsko, Guernsey, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Jersey, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Man, Maroko, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, európska časť Rusko, San Maríno, Severné Írsko, Severné Macedónsko, Slovensko (ak nie je uvedené, že ide o krytie v zahraničí), Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia.
Potrebujem potvrdenie o poistení v anglickom jazyku. Kde ho nájdem?

Pri zjednaní poistenia dostanete automaticky potvrdenie o poistení v anglickom jazyku. Zašleme vám ho emailom spolu so zmluvnou dokumentáciou.

Využijete ho napr. ak cestujete do krajiny, kde je potrebné predložiť potvrdenie o cestovnom poistení na to, aby ste dostali vstupné víza.

Je potrebné pri poistnej udalosti predkladať Asistenčnú kartu?
Asistenčnú kartu nie je potrebné nikde predkladať, slúži iba pre poistené osoby. Je tam kontakt na asistenčnú službu a číslo poistnej zmluvy. Asistenčnú kartu zasielame emailom pri zjednaní poistenia. Je možné si ju stiahnuť do mobilu.
Potrebujete pomoc v núdzi?

Ak potrebujete pomoc v zahraničí kontaktujte Asistenčnú službu dostupnú 24 hodín denne, 7 dní v týždni . Kontakt +421 2 585 722 66

Ak potrebujete pomoc na horách na Slovensku kontaktujte Horskú záchrannú službu. Môže tak urobiť telefonicky na čísle 18 300, alebo na čísle tiesňového volania 112, alebo prostredníctvom aplikácie Horská záchranná služba.

Na čo slúži asistenčná služba?

Asistenčná služba je pomoc pri riešení naliehavých situácií na ceste v zahraničí. Asistenčné služby môžu využívať všetky poistené osoby uvedené v poistnej zmluve. Poskytuje ich náš zahraničný zástupca – asistenčná spoločnosť Europ Assistance, s. r. o. Dostupné sú kedykoľvek počas doby trvania poistenia (24/7). Komunikácia prebieha v slovenskom alebo českom jazyku.

Ak sa ocitnete v naliehavej situácii v zahraničí, volajte na telefónne číslo: +421 2 58 57 22 66

Pripravte si:

 • číslo poistnej zmluvy (nájdete ho na asistenčnej kartičke),
 • meno poistenej osoby, ktorá je v naliehavej situácii,
 • adresu, kde sa nachádza poistená osoba,
 • stručne opíšte vzniknutú situáciu,
 • uveďte telefónne číslo a e-mail, na ktorom budete zastihnuteľný.
Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť je možné nahlásiť elektronicky prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.

Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí

Vycestoval som do zahraničia a destinácia, v ktorej dovolenkujem je zasiahnutá požiarom. Ako mám postupovať?

Riaďte sa pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek a kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Ak ste na dovolenku vycestovali cez cestovnú kanceláriu, obráťte sa na delegáta vašej CK. Ak dovolenkujete ako individuálny klient, kontaktujte naše asistenčné služby, ktoré vám poradia, ako v danej situácii postupovať, prípadne vám pomôžu zorganizovať návrat späť domov.

Destinácia, v ktorej dovolenkujem, je zasiahnutá požiarom, a preto sa musím predčasne vrátiť z dovolenky. Mám nárok na preplatenie vynaložených nákladov na spiatočnú cestu, ak mám uzatvorené poistenie storno poplatkov?

Ak ste si zjednali zájazd cez cestovnú kanceláriu a vašu destináciu zasiahol oheň, obráťte sa na vašu cestovnú kanceláriu alebo jej delegáta, ktorí vám poskytnú potrebné informácie ohľadom náhrady za nečerpané služby a zabezpečenie návratu domov.

Ak máte dovolenku zjednanú samostatne a máte uzatvorené poistenie stornopoplatkov a Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlási varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti, môžete mať nárok na preplatenie predčasnou spätnou cestou vyvolanými dodatočnými cestovnými nákladmi za zaplatené a nevyužité služby.

Priznanie poistného plnenia, jeho rozsah a výška závisia od konkrétnej poistnej zmluvy, jej krytia, ako aj poistnej sumy, na ktorú bolo poistenie uzatvorené. Ak si nie ste istý, aké krytie máte uzatvorené, obráťte sa na naše kontaktné centrum, ktoré vám poskytne potrebné informácie. Ak sa rozhodnete pre predčasný návrat z dovolenky, odporúčame vám vopred kontaktovať asistenčné služby na telefónnom čísle +421 2 58 57 22 66.

Som na dovolenke v zahraničí v oblasti zasiahnutej požiarmi a moje veci boli poškodené. Mám nárok na preplatenie nákladov z cestovného poistenia?

Ak ste si v rámci cestovného poistenia zjednali poistenie batožiny a tá sa vám následkom aktuálnej situácie poškodila, zničila, alebo vám ju niekto ukradol, vzniknutú škodu vám preplatíme do výšky dojednanej poistnej sumy. Poistenie batožiny sa vzťahuje aj na stratené alebo ukradnuté doklady a osobné veci, ktoré ste si zakúpili počas pobytu.

Ako mám nahlásiť poistnú udalosť?

Poistnú udalosť odporúčame nahlásiť prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne Generali alebo Európskej cestovnej poisťovne, kde je možné priamo nahrať aj dokumenty a fotografie. Nahlásiť poistnú udalosť môžete aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke.

V týchto dňoch mám ešte len vycestovať na dovolenku, no oblasť, kde mám rezervovaný pobyt, je priamo zasiahnutá požiarom . Preplatí mi poisťovňa vynaložené náklady spojené so zrušením dovolenky?

Ak máte zakúpený zájazd cez CK a ten sa z dôvodu výskytu požiarov nemôže uskutočniť, obráťte sa priamo na CK, ktorá vám poskytne potrebné informácie a riešenie situácie. Ak máte dovolenku zjednanú samostatne cez individuálnych dodávateľov služieb (ubytovanie, doprava atď.) a tieto služby vám pre výskyt požiaru nemôžu poskytnúť, je potrebné riešiť vzniknutú situáciu priamo s dodávateľmi jednotlivých služieb.

Ak vám poskytovatelia jednotlivých služieb vyúčtujú storno poplatky a ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo varovanie pred cestou do vašej plánovanej destinácie, môžete mať z poistenia storno poplatkov nárok na preplatenie vám vyúčtovaných storno poplatkov. Priznanie poistného plnenia, jeho rozsah a výška závisia od konkrétnej poistnej zmluvy, jej krytia, ako aj poistnej sumy, na ktorú bolo poistenie uzatvorené. Ak si nie ste istý, aké krytie máte uzatvorené, obráťte sa na naše kontaktné centrum, ktoré vám poskytne potrebné informácie.

Mám vycestovať na dovolenku do krajiny, kde práve vypukli požiare. Moja cieľová destinácia nie je ohrozená, ale aj tak mám obavy vycestovať. Ak sa rozhodnem nevycestovať, preplatí mi poisťovňa náklady spojené so zrušením dovolenky?

Odporúčame vám sledovať nariadenia a odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR. Ak vašu cieľovú destináciu nezasiahli požiare a ani ju miestne úrady neoznačili za rizikovú, nie je dôvod na dovolenku nevycestovať. Ak máte objednaný zájazd v CK, pre aktuálne informácie a podmienky kontaktujte svoju cestovnú kanceláriu, resp. dodávateľa služieb.

O pár týždňov mám vycestovať na dovolenku do krajiny, kde vypukli požiare, ktoré zasiahli aj moju cieľovú destináciu. Ak sa preto rozhodnem nevycestovať alebo zmeniť miesto pobytu, preplatí mi poisťovňa náklady spojené so zrušením dovolenky?

Odporúčame vám sledovať nariadenia a odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR. Oblasti, ktoré aktuálne zasiahli požiare, môžu byť o pár dní už uhasené a bezpečné. Ak miestne úrady vyhlásia vašu cieľovú destináciu za bezpečnú a v čase vášho pobytu už budú požiare dávno uhasené, nie je dôvod na dovolenku nevycestovať.

Mám zakúpenú dovolenku, ale nemám cestovné poistenie a ani poistenie storno poplatkov. Je možné si toto poistenie zakúpiť dodatočne?

Cestovné poistenie s voliteľným poistením storno poplatkov si môžete uzatvoriť aj dodatočne, a to telefonicky, osobne alebo online. So zakúpením poistenia storno poplatkov neváhajte a urobte tak čo najskôr. Poistenie vás kryje od momentu uzatvorenia poistenia. V prípade, ak si cestovné poistenie zakúpite v deň zakúpenia zájazdu, resp. cestovnej služby ste krytý na všetky dôvody nevycestovania uvedené v poistných podmienkach.

Ak dovolenku už máte zakúpenú a poistenie storno poplatkov si zakúpite dodatočne, okamžite ste krytí pre prípad  úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy na majetku poistenej osoby, ostatné dôvody nevycestovania začnú platiť na 10. deň od zjednania poistenia.

Ak si teraz zjednám poistenie storno poplatkov, v akých situáciách mi toto poistenie pomôže?

Poistenie storno poplatkov kryje vašu finančnú stratu (storno poplatky) pri zrušení plánovanej cesty alebo pri predčasnom návrate z cesty, napr. v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia alebo náhleho ťažkého úrazu, smrti, hospitalizácie, značnej vecnej škody na majetku, živelnej pohromy v cieľovej destinácii a pod.

 V prípade nenastúpenia na cestu kryjeme vyčíslené storno poplatky za tieto nevyužité služby:

 • za storno letenky, storno lístku na vlak alebo autobus,
 • za zrušenie, storno pobytu a stravy v ubytovacom zariadení (hotel, penzión, kemping a iné).

Pri predčasnom návrate z cesty hradíme tieto náklady za nevyužité služby:

 • za pobyt a stravu v hoteli, rekreačnom objekte alebo obdobnom ubytovacom zariadení,
 • za dodatočné cestovné náklady spojené s predčasným návratom.

Hodnotenia klientov

4,5/5
147 hodnotení
„Aj napriek tomu, že zatiaľ som (našťastie) vaše poistenie nemusela využiť, mne ste boli odporučení spokojnými známymi…“
Martina K.
„Uzatvarala som rocne poistenie na 1 rok a nie viacrocne s automatickym predlzovanim zmluvy. Ak potrebujem poistenie aj na dalsi rok, tak si ho kupim a nie, aby som bola v strese, aby som stihla zmluvu vypovedat vcas.“
Dana H.
„rýchlosť a ústretovosť pri uzatváraní zmluvy a komunikácii“
Viktor Z.
„Otec mal absolutne nonsense trip everything went wrong a Vasa poistovna neuhradila ani cent!!!“
Emil G.
„Rýchla a jasná komunikácia s operátorom a nájdené dobré riešenie problému.“
Emil P.
„Maximálna spokojnosť,profesionálne a korektné jednanie“
Ladislav R.
„Promptne vybavene všetko“
Marián K.
„Spokojnosť s bezproblémovú likvidáciou škodovej udalosti.“
Samuel P.
„Myslimnsi, ze zatial OK, riesenia problemov OK, jeden mininedostatok vyrieseny rychlo.“
Daniel D.
„Mám tam zriadenú poistku už piaty rok , na dve deti ktoré mám v opatere u seba , a som spokojná aj s prístupom pani ktorá nám zriaďovala poistku bola k nám bola milá a ústretová .“
Monika V.
„Omylom som si 2krat uzavrela rovnake cestovne poistenie u vas, domnienke, ze to stare mi vyprsalo a potrebujem nove poistenie. Nikto ma na to neupozornil, len som doplacala za rozdiel zrusenia. Evidentne ste na tom chceli zarobit, alebo mate zle nastavene systemy. Celkove sklamanie.“
Beata D.
„Nespokojnost s vyriesenim mojej poistnej udalosti“
Emília L.
„Veľmi promtná likvidácia poistnej udalosti. Riešili sme predčasné ukončenie zájazdu z dôvodu úrazu.“
Monika S.
„Rýchla likvidácia PU“
Janka Ď.
„Požiadal som o zrušenie ročnej cestovnej poistky, ktorá sa každý rok automaticky obnovuje a doteraz som od vás nedostal odpoveď mimo počítačom generovaného mailu. Pravdepodobne čakáte na to, že za pár dní skončí doba na ukončenie poistky a budem to musieť znovu zaplatiť.“
Peter P.
Načítavanie