Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Wed Jan 17 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.34657902599342094 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 0.9361523088250667 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.704872361687304 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.2954527979824233 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.0 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 11.12177207232541 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.5578894140602335 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 20.13449225596451 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.7244954234454397 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.2954527979824233 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 0.057472 +2.2600000000000398E-4 +0.3947874087272538
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 0.0554 +1.239999999999991E-4 +0.22432882263549914
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +1.9500000000000073E-4 +0.2938782891762344
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +2.7800000000000047E-4 +0.43199229251160887
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 0.04959 +9.50000000000048E-5 +0.19193857965451855
Mon Apr 13 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 0.054512 +2.149999999999999E-4 +0.3959703114352635
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 0.052842 +1.6000000000000042E-4 +0.30370904673321775
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 0.06169 -1.5999999999995185E-5 -0.02592940718891157
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 0.055159 +1.260000000000011E-4 +0.22895353696871723
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +2.2599999999999704E-4 +0.3663478683741346
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 0.060108 +2.1900000000000391E-4 +0.3656765015278296
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 18 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2012 0.055914 +2.7499999999999747E-4 +0.49425762504718307
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015 0.060573 +1.239999999999991E-4 +0.205131598537605
Mon Feb 03 00:00:00 CET 2014 0.058176 +6.0999999999998555E-5 +0.10496429493245785
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 16 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 24 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 29 00:00:00 CET 2016 0.063402 +4.989999999999994E-4 +0.7932848989714358
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 05 00:00:00 CET 2015 0.060476 +0.0 +0.0
Mon Jan 08 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 11 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 12 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 0.067172 +0.0 +0.0
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 19 00:00:00 CET 2015 0.060449 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 0.05164 +9.499999999999786E-5 +0.18430497623435826
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +5.2999999999997494E-5 +0.08278404298522446
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 0.064075 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 0.061421 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 0.05894 +0.0 +0.0
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 0.066046 +0.0 +0.0
Nájdených 1 034 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií