Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Realitná investičná stratégia

  • Správca fondov IAD Investments
  • Stredná úroveň rizika
  • Referenčná mena EUR

Aktuálna hodnota podielového listu 0.067967 EUR

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Tue May 22 00:00:00 CEST 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.40328537241114404 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.0565224534180073 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 1.9256381094969077 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.353742978387375 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.1785971273893026 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 10.567779304716119 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 3.3958547484575385 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 18.57563762043123 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 3.4605556168706864 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 3.247545496544868 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Oct 21 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2015 0.062094 +0.0 +0.0
Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +0.0 +0.0
Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +0.0 +0.0
Fri Oct 30 00:00:00 CET 2015 0.062323 +2.2900000000000004E-4 +0.36879569684671765
Fri Oct 31 00:00:00 CET 2014 0.059666 +0.0 +0.0
Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +2.1099999999998897E-4 +0.32895762526892725
Fri Sep 04 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 08 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Fri Sep 11 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 14 00:00:00 CEST 2012 0.055276 +1.1699999999999905E-4 +0.2121140702333122
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2011 0.053143 +1.3800000000000617E-4 +0.2603527969059769
Fri Sep 16 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Fri Sep 18 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2017 0.066354 +0.0 +0.0
Fri Sep 23 00:00:00 CEST 2016 0.064353 +0.0 +0.0
Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +0.0 +0.0
Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2014 0.059336 +0.0 +0.0
Fri Sep 27 00:00:00 CEST 2013 0.057472 +2.2600000000000398E-4 +0.3947874087272538
Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2012 0.0554 +1.239999999999991E-4 +0.22432882263549914
Fri Sep 29 00:00:00 CEST 2017 0.066549 +1.9500000000000073E-4 +0.2938782891762344
Fri Sep 30 00:00:00 CEST 2016 0.064631 +2.7800000000000047E-4 +0.43199229251160887
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 04 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 09 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 12 00:00:00 CEST 2010 0.04959 +9.50000000000048E-5 +0.19193857965451855
Mon Apr 13 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Mon Apr 18 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 23 00:00:00 CEST 2018 0.067694 +0.0 +0.0
Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2017 0.065456 +0.0 +0.0
Mon Apr 25 00:00:00 CEST 2016 0.063971 +0.0 +0.0
Mon Apr 27 00:00:00 CEST 2015 0.06093 +0.0 +0.0
Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014 0.058571 +0.0 +0.0
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2012 0.054512 +2.149999999999999E-4 +0.3959703114352635
Mon Apr 30 00:00:00 CEST 2018 0.067967 +2.7299999999999547E-4 +0.4032853724111476
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2011 0.052842 +1.6000000000000042E-4 +0.30370904673321775
Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 03 00:00:00 CEST 2015 0.06169 -1.5999999999995185E-5 -0.02592940718891157
Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 08 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 15 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 17 00:00:00 CEST 2015 0.06169 +0.0 +0.0
Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2012 0.055159 +1.260000000000011E-4 +0.22895353696871723
Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 0.064142 +0.0 +0.0
Mon Aug 25 00:00:00 CEST 2014 0.059143 +0.0 +0.0
Mon Aug 28 00:00:00 CEST 2017 0.066219 +0.0 +0.0
Mon Aug 31 00:00:00 CEST 2015 0.061916 +2.2599999999999704E-4 +0.3663478683741346
Mon Dec 01 00:00:00 CET 2014 0.060108 +2.1900000000000391E-4 +0.3656765015278296
Mon Dec 04 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 05 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 14 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 18 00:00:00 CET 2017 0.06694 +0.0 +0.0
Mon Dec 19 00:00:00 CET 2016 0.064855 +0.0 +0.0
Mon Dec 21 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 28 00:00:00 CET 2015 0.062496 +0.0 +0.0
Mon Dec 29 00:00:00 CET 2014 0.060108 +0.0 +0.0
Mon Dec 31 00:00:00 CET 2012 0.055914 +2.7499999999999747E-4 +0.49425762504718307
Mon Feb 02 00:00:00 CET 2015 0.060573 +1.239999999999991E-4 +0.205131598537605
Mon Feb 03 00:00:00 CET 2014 0.058176 +6.0999999999998555E-5 +0.10496429493245785
Mon Feb 05 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Mon Feb 06 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 08 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 09 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 12 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 15 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 16 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Mon Feb 19 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Mon Feb 20 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 22 00:00:00 CET 2016 0.062903 +0.0 +0.0
Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015 0.060573 +0.0 +0.0
Mon Feb 24 00:00:00 CET 2014 0.058176 +0.0 +0.0
Mon Feb 26 00:00:00 CET 2018 0.067254 +0.0 +0.0
Mon Feb 27 00:00:00 CET 2017 0.06512 +0.0 +0.0
Mon Feb 29 00:00:00 CET 2016 0.063402 +4.989999999999994E-4 +0.7932848989714358
Mon Jan 02 00:00:00 CET 2017 0.065029 +0.0 +0.0
Mon Jan 04 00:00:00 CET 2016 0.062751 +0.0 +0.0
Nájdených 1 119 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií