Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.09208103130755596 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.8830694275274054 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6479025158903751 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.389954398050929 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 3.271 +0.0 +0.0
Fri Mar 01 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 03 00:00:00 CET 2017 3.277 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 04 00:00:00 CET 2016 3.303 -9.999999999998899E-4 -0.030266343825658737
Fri Mar 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 06 00:00:00 CET 2015 3.323 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 07 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 10 00:00:00 CET 2017 3.274 +0.0 +0.0
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 11 00:00:00 CET 2016 3.303 +0.0019999999999997797 +0.06058770069674324
Fri Mar 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 14 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 15 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 16 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 17 00:00:00 CET 2017 3.273 -9.999999999998899E-4 -0.030543677458766183
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 18 00:00:00 CET 2016 3.305 +0.001000000000000334 +0.030266343825672948
Fri Mar 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 20 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 21 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 22 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 24 00:00:00 CET 2017 3.275 +9.999999999998899E-4 +0.030543677458766183
Fri Mar 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 27 00:00:00 CET 2015 3.324 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Mar 28 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017 3.274 -9.999999999998899E-4 -0.030534351145036
Fri May 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 02 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 03 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 05 00:00:00 CEST 2017 3.273 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 06 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.001000000000000334 +0.030303030303045375
Fri May 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 09 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 10 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 12 00:00:00 CEST 2017 3.273 +0.001000000000000334 +0.03056234718827966
Fri May 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 13 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.001000000000000334 +0.030303030303045375
Fri May 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 15 00:00:00 CEST 2015 3.312 +9.999999999998899E-4 +0.030202355783742973
Fri May 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 16 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 17 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 19 00:00:00 CEST 2017 3.272 +0.0 +0.0
Fri May 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 20 00:00:00 CEST 2016 3.3 +0.0 +0.0
Fri May 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 22 00:00:00 CEST 2015 3.312 +9.999999999998899E-4 +0.030202355783742973
Fri May 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 23 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 24 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 25 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 26 00:00:00 CEST 2017 3.273 +0.002000000000000224 +0.061143381228973226
Fri May 27 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 27 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.0 +0.0
Fri May 28 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 29 00:00:00 CEST 2015 3.313 +0.001000000000000334 +0.030193236714978866
Fri May 30 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri May 30 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri May 31 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 02 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 03 00:00:00 CET 2017 3.263 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 04 00:00:00 CET 2016 3.293 +0.0 +0.0
Fri Nov 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 06 00:00:00 CET 2015 3.303 -0.002000000000000224 -0.0605143721633965
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 07 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 08 00:00:00 CET 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 10 00:00:00 CET 2017 3.261 -9.999999999998899E-4 -0.03065603923973015
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 11 00:00:00 CET 2016 3.289 +0.001000000000000334 +0.03041362530413494
Fri Nov 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Nov 13 00:00:00 CET 2015 3.305 +0.001000000000000334 +0.030266343825672948
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Nov 14 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 617 záznamov, zobrazujem 301 až 400.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií