Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 7 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont do 1 roka
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.15337423312883347 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace -0.21459227467811592 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov -0.4282655246252709 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov -0.9132420091324311 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku -0.030712530712528885 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. -0.6484901384291142 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov -1.9398733261995038 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. -0.39016718791968774 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 -1.0334346504559333 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Jan 28 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 29 00:00:00 CET 2016 3.305 +0.002000000000000224 +0.06055101422950315
Fri Jan 30 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Jan 31 00:00:00 CET 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2016 3.307 +0.0 +0.0
Fri Jul 02 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 03 00:00:00 CEST 2015 3.303 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 06 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2017 3.269 -0.0019999999999997797 -0.061143381228973226
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016 3.308 +9.999999999998899E-4 +0.03023888720893808
Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Fri Jul 10 00:00:00 CEST 2015 3.303 -0.002000000000000224 -0.0605143721633965
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 12 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 13 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2017 3.269 -9.999999999998899E-4 -0.030581039755347206
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 15 00:00:00 CEST 2016 3.304 -0.002000000000000224 -0.060496067755593685
Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 17 00:00:00 CEST 2015 3.307 +9.999999999998899E-4 +0.030248033877782632
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 19 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 20 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2017 3.269 +0.0 +0.0
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 22 00:00:00 CEST 2016 3.305 +0.0 +0.0
Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 24 00:00:00 CEST 2015 3.309 +0.001000000000000334 +0.030229746070148167
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 25 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 26 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jul 27 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 28 00:00:00 CEST 2017 3.267 -9.999999999998899E-4 -0.030599755201947687
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 29 00:00:00 CEST 2016 3.307 +9.999999999998899E-4 +0.030248033877782632
Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jul 31 00:00:00 CEST 2015 3.309 +0.0 +0.0
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 01 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 02 00:00:00 CEST 2017 3.272 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 03 00:00:00 CEST 2016 3.302 +9.999999999998899E-4 +0.03029385034838583
Fri Jun 04 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 05 00:00:00 CEST 2015 3.306 -9.999999999998899E-4 -0.03023888720893808
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 07 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 08 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 09 00:00:00 CEST 2017 3.273 +0.001000000000000334 +0.03056234718827966
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 10 00:00:00 CEST 2016 3.303 +0.0 +0.0
Fri Jun 11 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 12 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 14 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 15 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2017 3.273 -9.999999999998899E-4 -0.030543677458766183
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 17 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.0 +0.0
Fri Jun 18 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 19 00:00:00 CEST 2015 3.305 +0.001000000000000334 +0.030266343825672948
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 21 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 22 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017 3.275 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 24 00:00:00 CEST 2016 3.301 +0.0 +0.0
Fri Jun 25 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 26 00:00:00 CEST 2015 3.304 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 28 00:00:00 CEST 2013 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jun 29 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2017 3.271 +0.0 +0.0
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 201 až 300.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií