Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Fri Jan 19 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac 0.5251641137855589 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.7271922054916011 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.7510624021471752 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.9601719846119154 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 1.055873295204579 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.614063587839403 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.147879560087218 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.76643215517001 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.172096454523412 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Mon Jan 20 00:00:00 CET 2014 3.8885 -3.9999999999995595E-4 -0.010285684898036607
Mon Jan 21 00:00:00 CET 2013 3.5763 +0.008599999999999941 +0.2410516579308677
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017 4.417 +0.006999999999999673 +0.15873015873015106
Mon Jan 24 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 25 00:00:00 CET 2016 4.287 -0.006999999999999673 -0.16301816488122256
Mon Jan 26 00:00:00 CET 2015 4.413 +0.006000000000000227 +0.1361470388019086
Mon Jan 27 00:00:00 CET 2014 3.8337 -0.009200000000000319 -0.2394025345442259
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jan 28 00:00:00 CET 2013 3.5741 -9.000000000001229E-4 -0.025174825174829607
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jan 30 00:00:00 CET 2017 4.391 -0.017999999999999794 -0.40825584032660345
Mon Jan 31 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 01 00:00:00 CEST 2013 3.61 -0.0026000000000001577 -0.07197032608094389
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 4.46 +0.0129999999999999 +0.2923319091522387
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 4.399 -0.004999999999999893 -0.11353315168028644
Mon Jul 06 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2014 4.0526 -0.011199999999999655 -0.275604114375696
Mon Jul 08 00:00:00 CEST 2013 3.6385 +0.020399999999999974 +0.5638318454437297
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 09 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2017 4.44 +0.012000000000000455 +0.27100271002711906
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2016 4.424 +0.015000000000000568 +0.3402132002721743
Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2009 3.31939188740623 +0.0 +0.0
Mon Jul 13 00:00:00 CEST 2015 4.452 +0.0389999999999997 +0.8837525492861857
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2014 4.0359 +0.011099999999999888 +0.2757901013714843
Mon Jul 15 00:00:00 CEST 2013 3.6675 +0.0020999999999999908 +0.05729251923392553
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 16 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 17 00:00:00 CEST 2017 4.467 +0.004999999999999893 +0.11205737337516553
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 18 00:00:00 CEST 2016 4.427 +0.004999999999999893 +0.11307100859339414
Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 20 00:00:00 CEST 2015 4.531 +0.008000000000000007 +0.17687375635640024
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2014 4.0485 -0.0033000000000003027 -0.0814452835776791
Mon Jul 22 00:00:00 CEST 2013 3.6854 -3.00000000000189E-4 -0.008139566432433298
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 24 00:00:00 CEST 2017 4.462 -0.001000000000000334 -0.02240645305849398
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 25 00:00:00 CEST 2016 4.45 +0.0030000000000001137 +0.06746120980436388
Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 27 00:00:00 CEST 2015 4.46 -0.038000000000000256 -0.8448199199644364
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2014 4.0647 +7.999999999999119E-4 +0.01968552375797117
Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2013 3.6801 -0.0026000000000001577 -0.07060037472507474
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jul 30 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2017 4.448 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 01 00:00:00 CEST 2015 4.528 -0.006000000000000227 -0.1323334803705336
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014 4.0205 +0.006400000000000183 +0.15943798111656804
Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2013 3.6938 -0.010200000000000209 -0.275377969762431
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 04 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 05 00:00:00 CEST 2017 4.503 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 4.376 -0.004999999999999893 -0.11412919424789436
Mon Jun 07 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 08 00:00:00 CEST 2015 4.411 -0.02200000000000024 -0.4962779156327599
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014 4.0445 +0.0 +0.0
Mon Jun 10 00:00:00 CEST 2013 3.6607 +0.01849999999999996 +0.5079347647026538
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 4.5 -0.006999999999999673 -0.15531395606832632
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 13 00:00:00 CEST 2016 4.341 -0.03000000000000025 -0.6863417982155227
Mon Jun 14 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015 4.387 -0.03000000000000025 -0.6791940230926059
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014 4.0384 -0.0030999999999998806 -0.07670419398738204
Mon Jun 17 00:00:00 CEST 2013 3.6412 +0.007200000000000095 +0.19812878370942144
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 18 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2017 4.523 +0.020999999999999908 +0.46645935139937933
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 20 00:00:00 CEST 2016 4.367 +0.03699999999999992 +0.8545034642032334
Mon Jun 21 00:00:00 CEST 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Mon Jun 22 00:00:00 CEST 2015 4.427 +0.016000000000000014 +0.3627295397868835
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014 4.0487 +0.0 +0.0
Mon Jun 24 00:00:00 CEST 2013 3.5864 -0.01240000000000041 -0.3445592975436398
Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Nájdených 2 616 záznamov, zobrazujem 701 až 800.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií