Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
  • A A A
  • CHAT
  •  
  • Klientsky portál

Amundi - Rentier Invest Línia 5 (Pioneer)

  • Správca fondov Rentier Invest je Generali Poisťovňa
  • Produkt životného cyklu - investičný horizont 3 - 5 rokov
  • Referenčná mena EUR
  • Poradca a administrátor Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
  • Skladba fondov a ich podiely v jednotlivých líniách môžu byť v priebehu času menené. Tieto činnosti vykonáva správca fondov spolu s administrátorom. Správca s administrátorom dodržiava cieľový podiel akciových, dlhopisových a peňažných fondov v jednotlivých líniách.
  • Spoločnosť Pioneer sa 3.7.2017 stala súčasťou skupiny Amundi. K 1.11.2017 sa Pioneer Asset Management, a. s. premenoval na na Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Výkonnosť stratégie

Aktuálne hodnoty ku dňu Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018

Výkonnosť stratégie za 1 mesiac -0.13074743952931067 %
Výkonnosť stratégie za 3 mesiace 1.3041556145004352 %
Výkonnosť stratégie za 6 mesiacov 2.780892576810956 %
Výkonnosť stratégie za 12 mesiacov 3.664329337254002 %
Výkonnosť stratégie od začiatku roku 0.8139023317201843 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky 6.358783940589463 %
Výkonnosť stratégie za 3 roky p.a. 2.0666565705970585 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov 28.458110267118887 %
Výkonnosť stratégie za 5 rokov p.a. 5.1218204637203835 %
Výkonnosť stratégie za rok 2017 2.019748653500897 %
Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu (v EUR) Absolútna zmena (v EUR) Relatívna zmena (v %)
Fri Dec 12 00:00:00 CET 2014 4.177 -0.02600000000000069 -0.6186057577920678
Fri Dec 13 00:00:00 CET 2013 3.7708 -9.999999999998899E-4 -0.026512540431625098
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012 3.5277 -0.0045000000000001705 -0.127399354509933
Fri Dec 15 00:00:00 CET 2017 4.573 +0.001000000000000334 +0.021872265966777604
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 16 00:00:00 CET 2016 4.45 +0.012000000000000455 +0.2703920684993193
Fri Dec 17 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 18 00:00:00 CET 2015 4.386 -0.008999999999999453 -0.20477815699658208
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014 4.226 +0.01100000000000012 +0.2609727164887232
Fri Dec 20 00:00:00 CET 2013 3.8099 +0.0038000000000000256 +0.09983973095819465
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 21 00:00:00 CET 2012 3.5449 +0.0 +0.0
Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017 4.567 -9.999999999994458E-4 -0.021891418563910747
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 23 00:00:00 CET 2016 4.464 +0.007000000000000561 +0.15705631590756752
Fri Dec 27 00:00:00 CET 2013 3.8237 +0.009500000000000064 +0.24906926747416946
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2007 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Dec 28 00:00:00 CET 2012 3.5445 -0.0011999999999998678 -0.03384381081309584
Fri Dec 29 00:00:00 CET 2017 4.546 -0.008999999999999453 -0.19758507135014725
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Dec 30 00:00:00 CET 2016 4.456 -0.009999999999999787 -0.2239140170174636
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 01 00:00:00 CET 2013 3.5636 +0.002000000000000224 +0.05615453728663056
Fri Feb 03 00:00:00 CET 2017 4.393 +9.999999999994458E-4 +0.022768670309631034
Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 05 00:00:00 CET 2016 4.264 -0.017999999999999794 -0.42036431574030075
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2009 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 06 00:00:00 CET 2015 4.404 +0.0019999999999997797 +0.045433893684673876
Fri Feb 07 00:00:00 CET 2014 3.8602 +0.013599999999999834 +0.35355898715747003
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 08 00:00:00 CET 2013 3.5558 +0.004100000000000215 +0.1154376777317907
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 10 00:00:00 CET 2017 4.403 -0.009000000000000341 -0.2039891205802462
Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 12 00:00:00 CET 2016 4.204 +0.01699999999999946 +0.4060186290900276
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Feb 13 00:00:00 CET 2015 4.426 +0.025000000000000355 +0.5680527152919836
Fri Feb 14 00:00:00 CET 2014 3.881 +0.0044999999999997264 +0.11608409647878659
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 15 00:00:00 CET 2013 3.5807 +0.006800000000000139 +0.19026833431266255
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 17 00:00:00 CET 2017 4.423 -0.001000000000000334 -0.022603978300182348
Fri Feb 18 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 19 00:00:00 CET 2016 4.274 -0.006999999999999673 -0.16351319785096052
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Feb 20 00:00:00 CET 2015 4.448 +0.006000000000000227 +0.13507429085997558
Fri Feb 21 00:00:00 CET 2014 3.89 +0.0049000000000001265 +0.12612287971995784
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Feb 22 00:00:00 CET 2013 3.5674 -0.009799999999999809 -0.273957285027393
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 24 00:00:00 CET 2017 4.437 +0.0030000000000001137 +0.06765899864682012
Fri Feb 25 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Feb 26 00:00:00 CET 2016 4.316 +0.01699999999999946 +0.39544080018607985
Fri Feb 27 00:00:00 CET 2009 3.319392 -7.999999999785956E-6 -2.4100741097754508E-4
Fri Feb 28 00:00:00 CET 2014 3.9086 -0.0030000000000001137 -0.0766949585847243
Fri Feb 29 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 02 00:00:00 CET 2015 4.254 +0.008999999999999453 +0.21201413427560567
Fri Jan 03 00:00:00 CET 2014 3.8389 +0.010800000000000143 +0.2821242914239548
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 04 00:00:00 CET 2013 3.5698 +0.0023999999999997357 +0.06727588720075062
Fri Jan 05 00:00:00 CET 2018 4.578 +0.015000000000000568 +0.32873109796187805
Fri Jan 06 00:00:00 CET 2017 4.443 -0.007000000000000561 -0.15730337078653633
Fri Jan 07 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 08 00:00:00 CET 2016 4.31 -0.017000000000000348 -0.3928819043217118
Fri Jan 09 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 10 00:00:00 CET 2014 3.8546 +0.006800000000000139 +0.17672436197307206
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 11 00:00:00 CET 2013 3.5738 +0.0 +0.0
Fri Jan 12 00:00:00 CET 2018 4.582 +0.009999999999999787 +0.21872265966753446
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 13 00:00:00 CET 2017 4.442 +0.004000000000000448 +0.09013068949978731
Fri Jan 14 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 15 00:00:00 CET 2016 4.262 -0.03200000000000003 -0.745225896599905
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 16 00:00:00 CET 2015 4.309 +0.02400000000000002 +0.5600933488914848
Fri Jan 17 00:00:00 CET 2014 3.8889 +0.01100000000000012 +0.2836586812450008
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2013 3.5677 -9.000000000001229E-4 -0.02521997421958133
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 20 00:00:00 CET 2017 4.41 -0.008999999999999453 -0.20366598778002754
Fri Jan 21 00:00:00 CET 2011 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2010 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 22 00:00:00 CET 2016 4.294 +0.03399999999999981 +0.7981220657276964
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2009 3.3194 +0.0 +0.0
Fri Jan 23 00:00:00 CET 2015 4.407 +0.03699999999999992 +0.8466819221967938
Fri Jan 24 00:00:00 CET 2014 3.8429 -0.029199999999999893 -0.7541127553523808
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2008 3.319391887 +0.0 +0.0
Fri Jan 25 00:00:00 CET 2013 3.575 +1.0000000000021103E-4 +0.002797281042816735
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2012 3.319392 +0.0 +0.0
Fri Jan 27 00:00:00 CET 2017 4.409 -0.008000000000000007 -0.18111840615802066
Nájdených 2 615 záznamov, zobrazujem 101 až 200.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
Stiahnuť hodnoty v tabuľke
Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií