Generali
Zobraziť mapu pobočiek
Naše pobočky SPOLUPRACOVNÍCI
 • A A A
 • CHAT
 •  
 • Klientsky portál

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE AUTOMATIK

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona uzatvorené každý majiteľ motorového vozidla. V Generali však myslíme aj na vás a nielen na krytie škôd, ktoré spôsobíte iným. Preto si k nášmu PZP môžete dopoistiť aj riziká havarijného poistenia podľa vlastného výberu a za super ceny. Konečne PZP, ktoré chráni aj vaše auto!

Pre koho máme SUPER CENY PZP?

 • Pre skúsených vodičov;
 • pre držiteľov vozidiel z menších miest a obcí;
 • na nové autá;
 • na autá staršie ako 12 rokov;
 • na vybrané značky a modely áut.

Prečo práve naše poistenie?

 • Nadštandardné limity poistného krytia bez navýšenia poistného.
 • Asistenčné služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Novinka! Plnenie bez odpočítania amortizácie.
 • Mobilná aplikácia na oznámenie dopravnej nehody.
 • Online hlásenie a sledovanie stavu riešenej poistnej udalosti na webe.

  Vypočítajte si cenu pzp o pár sekúnd

JEDNO RIZIKO HAVARIJNÉHO POISTENIA ZADARMO

Chráňte už aj svoje auto vďaka PZP s 1 zo 4 rizík havarijného poistenia podľa vlastného výberu ZADARMO pri krytí PLUS:

 • Živel – kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné.
 • Výtlk – kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky.
 • Úraz – kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom dopravovaných osôb.
 • Nové diely za staré – kryje rozdiel medzi vyplateným plnením z PZP vinníka a reálnou hodnotu opravy vozidla.

HAVARIJNÉ PRIPOISTENIA K PZP

Dopoistite si k PZP za skvelé ceny pripoistenia podľa vlastného výberu. Vďaka nim bude už s PZP chránené aj vaše auto.

Pripoistenie kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havárie, teda aj odleteného kamienka.

Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia

 • Poistné krytie sa vzťahuje na motorové vozidlo a na jeho súčasti.
 • Poistná suma je stanovená na 4 000 € max.
 • Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 100 €.

 • Pripoistenie kryje poškodenia v prípade stretu s akoukoľvek zverou, domácou i divou na území SR.
 • Poistná suma je stanovená na 4 000 €.
 • Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 100 €.

 • Pripoistenie kryje poškodenia v prípade požiaru, krupobitia, záplav a povodní, víchrice, pádu stromu, stožiaru, zosuvov pôdy, pádu lavíny.
 • Poistná suma je stanovená na 3 000 €.
 • Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 100 €.

 • Pripoistenie kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky na území SR.
 • Poistná suma je stanovená na 1 000 €.
 • Spoluúčasť je stanovená na 10 % poistného plnenia.

 • Pripoistenie kryje riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia zranení spôsobených úrazom všetkých dopravovaných osôb.
 • Poistná suma je stanovená na 3 000 € pre smrť úrazom, 3 000 € pri trvalých následkoch spôsobených úrazom a 500 € pri dávkach nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom. Možnosť dojednať 1- alebo 2-násobok poistných súm.

 • Pripoistenie preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti.
 • Poistná suma je stanovená na 2 000 €.
 • Spoluúčasť sa neuplatňuje.

 • Praktické asistenčné služby so spoľahlivým krytím aj v zahraničí.
 • Limit krytia až 2000 EUR.

Asistenčné služby KLASIK zadarmo

Praktické asistenčné služby vám zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a navyše ich od nás dostanete k poisteniu auta ZADARMO.

Zo Slovenska: 0800 121 122

Zo zahraničia: + 421 2 58 57 22 66

Fax: +420 221 586 100

Rozsah asistenčných služieb

Kontakt na asistenčné služby pre klientov so zmluvou uzavretou v Českej poisťovni – Slovensko:

Pokiaľ ste si uzatvorili zmluvu ešte v Českej poisťovni Slovensko, tak Asistenčné služby sú tu pre vás rovnako 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na cestách doma aj v zahraničí, ale na tomto telefónnom čísle +421 2 58 25 21 91 alebo faxom na +421 2 58 25 21 83

Rozsah asistenčných služieb pre povinné zmluvné poistenie

Rozsah asistenčných služieb pre havarijné poistenie

Čo robiť po nehode?

Ak sa stane nehoda, poskytnite zraneným prvú pomoc a privolajte záchrannú službu. Následne vyplňte záznam o nehode a bezodkladne oznámte škodu PZP poisťovateľovi vinníka. Ak sa neviete dohodnúť na priebehu nehody, ak došlo k úrazu alebo ak odhadujete škodu na viac ako cca 4 000 EUR, privolajte políciu. Nápomocná vám bude aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody. Stiahnite si ju v App store alebo v Google play.

Kontakt
Spýtajte sa nás

Prevádzkové hodiny

Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok 08:00 - 18:00
Streda 08:00 - 18:00
Štvrtok 08:00 - 18:00
Piatok 08:00 - 18:00

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. OK Viac informácií