1. Základné údaje

2. Ekonomické údaje

3. Sídlo

Pre každú prevádzku uveďte: ulicu, číslo, obec, PSČ a poznámku (ak je potrebná)

4. Štatutárny zástupca

5. Vec

6. Príloha

Načítavanie