Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Ako postupovať pri nahlasovaní škôd:

  • Klientom odporúčame nahlásiť škody na telefónnom čísle 02/38 11 11 17. Škody je však možné nahlásiť aj prostredníctvom online formulára na web stránke poisťovne Generali www.generali.sk, alebo osobne na pobočke.
  • Ak je to možné, vzniknutú poistnú udalosť, prosíme, zdokumentovať nafotením škôd napr. pomocou smartfónu, Následne je potrebné zaslať tieto fotky do poisťovne, ak je to možné  cez web stránku poisťovne Generali počas hlásenia prostredníctvom online formulára alebo ak je už škoda nahlásená,  cez záložku sledovanie poistnej udalosti a doloženie dokladov. Fotky je možné taktiež zaslať e-mailom na adresu likvidacia.sk@generali.com alebo doručiť osobne na našu pobočku.
  • Väčšina poistných udalostí bude zlikvidovaná a vyplatená v zrýchlenom režime bez obhliadky. Po nahlásení poistnej udalosti a zaslaní potrebných dokladov prebehne pri škodách menšieho rozsahu šetrenie len telefonicky.
  • Pri poistných udalostiach budeme poškodeným vyplácať zálohové plnenie, čo najrýchlejšie, ako to bude možné.
  • Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu spôsobenej škody. V prípade väčších škôd je však s odstraňovaním následkov alebo opravou nutné počkať do obhliadky poisťovne.
  • Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd skôr, je dôležité škodu pred jej odstránením dôkladne fotograficky zdokumentovať. Odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú bol klient nútený urobiť, aby tak zabránil rozšíreniu škody.
Načítavanie