Čo potrebujete k oznámeniu škodovej udalosti?
 • číslo poistnej zmluvy v poisťovni Generali
 • telefónne číslo, na ktorom je možné Vás spätne kontaktovať
Kontaktujte poisťovňu Generali
 • Bezprostredne po nehode volajte Kontaktné centrum poisťovne Generali 02/38 11 11 17 (volania zo SR), alebo 00421 2 58 27 66 66 (volania zo zahraničia). Pracovníci poisťovne Generali Vám poradia ako ďalej postupovať a dohodnú s Vami obhliadku poškodeného vozidla.
 • Volajte políciu v nasledovných prípadoch:
 • ak je odhadovaná škoda nad 4000 €
 • ak sa stala škoda na zdraví
 • ak Vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti
 • ak bolo Vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus)
Vyplňte hlásenie o nehode
 • Vyplňte hlásenie o nehode, zapíšte si údaje o škodcovi a evidenčné číslo motorového vozidla.
 • Svoje vozidlo si môžete nechať obhliadnuť technikom – pracovníkom poisťovne Generali na týchto obhliadkových miestach. V prípade, že je vaše vozidlo odtiahnuté do servisu ako nepojazdné, oznámte pri nahlasovaní poistnej udalosti, v ktorom servise sa vaše vozidlo nachádza, príp. miesto, kde je možné vozidlo obhliadnuť. Do 48 hodín vás skontaktuje technik Generali Slovensko, ktorý si s vami dohodne termín a miesto obhliadky.
Škoda na čelnom skle automobilu

Ak sa Vám stala škoda na čelnom skle a ste u nás havarijne poistený, využite svoje poistenie a v prípade, že poškodené čelné sklo je možné za dodržania všetkých technologických a bezpečnostných podmienok opraviť, ponúkame Vám jeho bezplatnú opravu v sieti svojich zmluvných opravcov skiel motorových vozidiel, kde si môžete škody uplatniť a následne dať odstrániť, pri dodržaní podmienok poskytnutia poistného plnenia v zmysle všeobecných poistných podmienok a poistnej zmluvy. Za túto opravu Vám neodrátame Vašu zmluvnú spoluúčasť a ani neprídete o bonus.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • vyplnené tlačivo „Záznam o nehode“,
 • kópiu bielej karty,
 • kópiu technického preukazu poisteného vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol,
 • podľa potreby kópie ďalších dokladov, podľa pokynov pracovníka poisťovne Generali, ktorý rieši Vašu poistnú udalosť.

Pred vykonaním obhliadky nevykonávajte opravu vozidla! Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Načítavanie