Online komunikácia s kontaktným centrom

Zdraví Vás Leon, som chatbot Generali poisťovne. Rád Vám pomôžem s:

  • prihlásením sa do Klientskeho portálu
  • elektronickou korešpondenciou (zaslanie hesla, vypínanie a zapínanie elektronickej korešpondencie)
  • zaslaním zelenej karty
  • platením poistenia
  • uzatvorením poistnej zmluvy
  • nahlásením poistnej udalosti
  • a ďalšími úlohami
Kliknite na červené tlačidlo online chatu (v pravom dolnom rohu) a pozrite sa na moju leviu silu.
Načítavanie