Ako postupovať pri škodách spôsobených zemetrasením Zobraziť viac
  • Ročne lekári diagnostikujú rakovinu viac ako 34 000 Slovákom.
  • Počet nových prípadov rakoviny, ktoré klienti hlásia Generali, sa medziročne zvyšuje v priemere o 15, 6 %.
  • Takmer trom zo štyroch našich klientov, ktorí nám tento rok nahlásili ochorenie na niektoré zo závažných ochorení, bola diagnostikovaná rakovina.
  • Na Slovensku je najčastejšie diagnostikovaná rakovina pľúc a priedušiek, kože, tráviacich orgánov a prsníka.

Podľa informácií Národného onkologického registra má výskyt rakovinových a nádorových ochorení za posledných štyridsať rokov neustále rastúci trend. Tento vývoj potvrdzujú aj štatistiky poisťovne Generali. „Počet nových prípadov rakoviny, ktoré nám klienti hlásia, sa medziročne zvyšuje v priemere o 15, 6 %,“ hovorí Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali, a dodáva, že rakovina je štatisticky aj najčastejšie sa vyskytujúcim ochorením. „Spomedzi všetkých závažných ochorení, ktoré nám naši klienti nahlásili od roku 2017, tvoria rakovinové a nádorové ochorenia v priemere až 61,4 % všetkých prípadov.“

Až tri štvrtiny prípadov

Najhoršia situácia je pritom tento rok. „Zo všetkých prípadov nahlásených z poistenia závažných ochorení bola rakovina príčinou až u 73,2 % hlásení. To znamená, že takmer trom zo štyroch našich klientov, ktorí nám tento rok nahlásili ochorenie na niektoré zo závažných ochorení, bola diagnostikovaná rakovina,“ upozorňuje Peter Koštival.

Najčastejšie rakovina pľúc a prsníka

Ročne lekári diagnostikujú rakovinu viac ako 34 000 Slovákom. Historicky si v porovnaní so ženami v počte nových prípadov o niečo horšie vedú muži. Incidencia výskytu ochorenia je však najmä v poslednom období viac menej vyrovnaná. Podľa štatistík Národného onkologického registra sa na Slovensku vyskytuje u žien najčastejšie rakovina prsníka, rakovina kože a rakovina kolorekta. Mužov zasa najčastejšie postihuje rakovina priedušnice, pľúc a priedušiek, a rovnako ako u žien patrí druhé a tretie miesto rakovine kože a kolorekta. Typicky ženské a typicky mužské formy rakoviny pritom majú v štatistikách zásadný podiel.

Nárast typicky ženských foriem

„V posledných rokoch pozorujeme každoročne približne desaťpercentný nárast prípadov typicky ženských foriem rakovín, ako je rakovina prsníka, kŕčka alebo tela maternice či vaječníkov,“ upozorňuje Peter Koštival z Generali. Väčšinu nádorov na maternici pritom gynekológovia nájdu u žien nad 50 rokov, pričom pacientky s obezitou majú až trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť ich vzniku.

Nedostatočná prevencia a chýbajúce samovyšetrenie spôsobuje, že k lekárovi prichádzame, až keď nás trápia vážne zdravotné ťažkosti. Posledné, štvrté, štádium je tak pri prvodiagnostikovaní rakoviny zistené u viac než 20 % pacientov.

Každé piate hlásenie

Ročne na onkologické ochorenia umrie na Slovensku viac než 13 000 ľudí, pričom najčastejšie sa tak deje následkom rakoviny tráviacich orgánov. V prípade žien je na druhom mieste rakovina prsníka, ktorá má od roku 2012 výrazne stúpajúci trend. Na treťom mieste je rakovina ženských pohlavných orgánov. U mužov je druhým najčastejším prípadom úmrtia rakovina dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov, na treťom mieste je rakovina mužských pohlavných orgánov.

„Rakovinu ako príčinu úmrtia evidujeme v priemere pri každom piatom hlásení. V rokoch 2019 a 2020 to bolo dokonca viac ako každé štvrté hlásenie. Rakovina je v našich štatistikách dlhodobo druhou najčastejšou príčinou úmrtia,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Poistenie rakoviny s plnením až 160 %

Mnohé prípady rakoviny sú úspešne liečiteľné, ak sú včas podchytené. Pacient má tak vysokú šancu na opätovný návrat do bežného života a k dovtedajším činnostiam. Obdobie, počas ktorého musí postupovať liečbu, je ale náročné nielen psychicky, ale aj finančne.

„Ak ochorie na toto závažné ochorenie živiteľ rodiny, rodinný rozpočet môže byť bez komplexného životného poistenia ohrozený.V Generali sme preto prišli s novým poistením zameraným špeciálne na krytie rakoviny s poistným plnením až do 160 % z poistnej sumy. Klientom tak vďaka poisteniu odbudnú aspoň starosti s financiami a môžu sa tak plnohodnotne sústrediť na svoju liečbu,“ hovorí Koštival.

Poisťovňa navyše pri vstupe do poistenia zjednodušuje ocenenie zdravotného stavu, pričom neskúma ani rodinnú anamnézu. Viac informácií o poistení rakoviny sa dozviete na pobočkách poisťovne Generali a tiež na https://www.generali.sk/pre-obcanov/zivotne-poistenie/la-vita/.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie