Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Kto je lepší šofér – muži alebo ženy? Poisťovňa Generali vyhodnotila škodovosť oboch pohlaví pri poistení motorových vozidiel v rozmedzí rokov 2017-2020. Výsledky ukázali, že ženy spôsobili menej ako tretinu poistných udalostí.

V spoločnosti dlhodobo panuje predsudok, že muži sú vo všeobecnosti lepší vodiči než ženy. Rozhodli sme sa preto na tento predpoklad pozrieť z hľadiska štatistík škodovosti oboch pohlaví pri poistení motorových vozidiel. Pri výpočte sme sa zamerali na vodičov, ktorí počas rokov 2017-2020 spôsobili škodu, teda danú poistnú udalosť priamo zavinili.

Ženy spôsobujú menej škôd

„Podľa štatistík poisťovne Generali zapríčinili muži v roku 2017 70 % škôd a v roku 2018 68 % škôd zo všetkých nahlásených poistných udalostí z poistenia motorových vozidiel. V posledných dvoch rokoch počet škôd zapríčinených mužmi ešte o niečo vzrástol a to na 75 %,“ hovorí Anna Gajdárová, manažérka Odboru poistných udalostí motorových vozidiel poisťovne Generali. [1]

Podľa štatistík Generali tak ženy za volantom spôsobujú výrazne menej škôd ako muži. V priemere zapríčinili menej ako každú tretiu poistnú udalosť z poistenia motorových vozidiel. Dôvodom môže byť to, že ženy sú ako vodičky opatrnejšie, vyhýbajú sa na cestách riskantným situáciám a dôslednejšie dodržiavajú dopravné predpisy. Na druhej strane muži sa dokážu za volantom v kľúčových situáciách rýchlejšie rozhodnúť a majú aj lepšie priestorové videnie.

Aj v zahraničí

Podobné výsledky potvrdzujú aj zahraničné prieskumy. Prieskum zo Spojených štátov amerických napríklad ukázal, že ženy – vodičky spôsobia menej ako 30 % všetkých dopravných priestupkov. Z výskumu britského porovnávača confused.sk, ktorý sa zameral na vodičov vo Veľkej Británii, zasa vyplýva, že oproti ženám majú muži takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že spôsobia škodu na vozidle.

Nezabúdajte na poistenie

Aj keď patríte medzi skúsených vodičov, poistenie by ste nemali brať na ľahkú váhu. Niekedy totiž stačí chvíľka nepozornosti a dopravnej nehode sa už nevyhnete. Okrem poistenia PZP, ktorého uzatvorenie je zákonnou povinnosťou každého majiteľa vozidla, je vhodné mať uzatvorené aj havarijné poistenie. Poistenie PZP totiž kryje škody, ktoré ste spôsobili na vozidle iného vodiča. Havarijné poistenie zasa preplatí škody, ktoré vzniknú na vašom aute.


[1] Pri percentuálnom výpočte sme brali do úvahy poistné udalosti, pri ktorých bol uvedený vodič vozidla, ktorý zapríčinil škodu.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie