Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Poisťovňa Generali eviduje kurióznu zrážku lode s autom aj prípad, keď sa dve lode „nezmestili“ do úzkeho prístavu.

Vodiči motorových vozidiel sú si vedomí, že ak sadnú do vozidla bez platného povinného zmluvného poistenia (PZP), porušujú zákon. Povinnosť uzatvoriť si PZP však majú aj majitelia plavidiel. Konkrétne ide o poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe vlastníkom alebo prevádzkovateľom plavidla pri jeho prevádzke. Zo zákona musia byť poistené všetky registrované plavidlá. To znamená nielen lode, jachty či motorové člny, ale aj pontóny alebo plávajúce stroje a zariadenia.

Podobne ako vodič auta, aj majiteľ plavidla si môže dobrovoľne uzatvoriť havarijné poistenie. Vzťahuje sa na škody na poistenom plavidle, ako sú náhodná strata, potopenie alebo poškodenie plavidla a jeho zariadenia v dôsledku nehody a vyššej moci. Samozrejmosťou sú aj viaceré špeciálne pripoistenia, napríklad pripoistenie nákladov na odstránenie havarovaného plavidla.

Rozdiel medzi PZP motorových vozidiel a plavidiel je okrem iného aj v poistných sumách. Zatiaľ čo EÚ nastavila zákonné minimálne limity pri poistení vozidiel na 5 mil. eur pre škody na zdraví a 1 mil. eur pre škody na majetku, pri poistení plavidiel si poistník stanovuje poistnú sumu podľa vlastného uváženia. Pri podcenení rizika a vidine lacnejšieho poistného si však treba uvedomiť, že za škodu zodpovedá vinník v plnom rozsahu a škody nad rámec poistnej sumy bude musieť uhradiť z vlastných zdrojov.

Cena poistenia vždy závisí od viacerých faktorov, akými sú výška poistnej sumy a spoluúčasti, územný rozsah krytia, veľkosť (resp. výkon) plavidla a spôsob využitia plavidla. Poisťovňa Generali poisťuje na Slovensku štandardne plavidlá, ktoré sú využívané v riečnej aj námornej doprave. Sú to napríklad:
– motorové rekreačné jachty a motorové člny s pevne zabudovaným motorom;
– komerčné motorové lode využívané na prepravu osôb (výletné, vyhliadkové lode) plaviace sa po európskych vnútrozemských vodných cestách (riekach a priehradách);
– komerčné motorové nákladné lode a tlačné a vlečné člny využívané na prepravu tovaru;
– motorové plachetnice;
– pontóny;
– plávajúce stroje a zariadenia (plávajúce korčekové bagre a dopravníkové pásy na ťažbu štrkopieskov a pod.).

V poisťovni Generali je už tretí rok poistená približne 50 m dlhá megajachta v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur. Cena za prenájom takejto jachty sa pohybuje od 200-tisíc eur na týždeň, pričom o jej prevádzku sa nepretržite stará viac ako desaťčlenný personál.

Najzaujímavejšie poistné udalosti z poistenia plavidiel

Poisťovňa Generali eviduje prípad, keď veľká trojposchodová súkromná jachta spôsobila pri cúvaní v úzkej maríne kolíziu so zaparkovanou a riadne ukotvenou menšou súkromnou jachtou. Bezpečnostné plaváky na bokoch väčšej jachty vzhľadom na jej výšku čiastočne odtrhli a zdeformovali nerezové zábradlie menšej súkromnej jachty. Škoda dosiahla cca 10-tisíc eur.

V ďalšom prípade prišlo dokonca k zrážke lode s motorovým vozidlom. Nákladná motorová loď išla po rieke v úseku s obmedzenou plavebnou rýchlosťou príliš rýchlo, čím vznikli väčšie vlny. Tie skomplikovali situáciu neďaleko stojacemu klientovi, ktorý práve vyťahoval svoje plavidlo na špeciálny prevozný príves. Vlna vymrštila plavidlo tak, že narazilo do motorového vozidla, ku ktorému bol príves zapojený. Výška škody bola približne 7 500 eur.

Medzi drahšie škody sa zapísala poistná udalosť, pri ktorej plavba na súkromnej motorovej jachte po Jadranskom mori skončila nárazom na dno a uviaznutím na plytčine. Poškodené boli spodok a dno plavidla, kormidlo a lodná skrutka. Oprava lode stála cca 45-tisíc eur.

Obhliadka v neopréne

Špeciálnou oblasťou pri poistení plavidiel je zisťovanie rozsahu škôd, ktorú vykonávajú spravidla profesionálni potápači. Druhou možnosťou je vytiahnuť plavidlo na tzv. lodný výťah v suchom doku. Ak nastane škodová udalosť v zahraničí, poisťovňa Generali využíva sieť havarijných komisárov resp. sieť svojich likvidátorov napr. v Chorvátsku, nakoľko ide o celosvetovo pôsobiacu poisťovnícku spoločnosť.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie