Naša vízia

Our purpose is to actively protect and enhance people’ s lives

 • Actively: Poistenie je tým, vďaka čomu zohrávame aktívnu a kľúčovú úlohu pri zlepšovaní životov ľudí.
 • Protect: Venujeme sa podstate poistenia – riadeniu a zmierňovaniu rizík jednotlivcov a inštitúcií.
 • Enhance: V Generali je naším záväzkom vytvárať hodnotu.
 • People: Intenzívne sa staráme o budúcnosť a životy našich zákazníkov a našich ľudí.
 • Lives: Ovplyvňujeme kvalitu životov ľudí, staráme sa o ich blahobyt a ochranu. Cez poradenstvo a služby pomáhame zlepšiť ich životnú úroveň z dlhodobého hľadiska.

Naša misia

Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions

 • First choice: Logický a prirodzený spôsob konania, keď ľudia reagujú na najlepšiu ponuku na trhu na základe jasných výhod a benefitov.
 • Delivering: Naším úsilím je dosiahnuť čo najlepší výkon.
 • Relevant: Predvídanie a napĺňanie reálnych ľudských potrieb a príležitostí šité na mieru na základe lokálnych potrieb a zvyklostí.
 • Accessible: V prvom rade ide o jednoduchosť riešenia, ktoré sa dá ľahko nájsť, pochopiť a využiť; je vždy dostupné a za konkurencieschopnú cenu.
 • Insurance Solutions: Naším cieľom je ponúknuť a „ušiť na mieru“ pestrú kombináciu ochrany, poradenstva a služieb.

Naše hodnoty

Deliver on the promise

 • Našim ľuďom, klientom a partnerom sme sa na základe vzájomnej dôvery dlhodobo zaviazaní. Celá naša práca je o zlepšovaní životov našich klientov.
 • Pri plnení nášho prísľubu nás zaväzuje disciplína a integrita, pričom kladieme dôraz na dlhodobé vzťahy.

Value our people

 • Našich ľudí si vážime, podporujeme rozmanitosť a investujeme do vzdelávania a rastu vytváraním transparentného, súdržného a ústretového pracovného prostredia. Rozvíjanie našich ľudí zabezpečí našej spoločnosti dlhú budúcnosť.

Live the community

 • Sme hrdí na to, že patríme k celosvetovej skupine so silnými, udržateľnými a dlhotrvajúcimi vzťahmi na každom trhu, na ktorom pôsobí. Náš trh je náš domov.

Be open

 • Sme zvedaví, proaktívni, dynamickí a vždy k dispozícii. Sme ľudia s otvoreným a rozmanitým myslením, ktorí sa chcú pozerať na veci z rôznych perspektív.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií

Načítavanie