Odporúčania pre klientov v súvislosti s požiarmi v zahraničí. Zobraziť viac

Výdatné zrážky zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska a spôsobili rozsiahle škody na majetku. Doteraz klienti nahlásili Generali škody za viac ako 250 tisíc eur. Výška škôd sa ale v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Poisťovni Generali bolo v súvislosti so silnými dažďami doteraz nahlásených 105 poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku následkom výdatných atmosférických zrážok (115 tisíc eur), úderu blesku a prepätia (24 tisíc eur) a povodní a záplav (17 tisíc eur).  Z havarijného poistenia nám boli doteraz nahlásené škody následkom vyčíňania živlov v hodnote 45 tisíc eur. Celková výška doteraz nahlásených škôdje aktuálne viac ako 250 tisíc eur.

Najviac škôd v Bratislave

Medzi najviac zasiahnuté patrí Bratislavský kraj, odkiaľ nám bolo nahlásených 39 % poistných udalostí, pričom až 70 % z nich sa stalo v našom hlavnom meste. Ďalej nasleduje Trnavský kraj, odkiaľ nám klienti nahlásili 15 % škôd, a Žilinský kraj s 13 %. 

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobia výdatné dažde vypláca poisťovňa svojim klientom z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Tieto škody konkrétne kryje poistenie živelných rizík, ktoré zahŕňa aj riziká ako úder blesku, povodne a záplavy, pád stromov, víchrica a krupobitie, ale aj spomínané atmosférické zrážky.

Škody na budovách a pevných súčastiach stavby sú kryté z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, spotrebičoch či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda alebo vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa preplatí z havarijného poistenia z rizika živel.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu čím skôr nahlásiť poisťovni. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Poisťovni postačia aj fotky odfotené na telefón. Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako poistné udalosti nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne alebo prostredníctvom klientskej zóny, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky na telefónnom čísle 02/38 11 11 17, mailom alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.

Návrat na tlačové správy
Načítavanie